Územní plán Stružinec – fáze II.

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC  fáze III. OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ Semily, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. územního plánování ke stažení ZDE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MěÚ SEMILy, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD....

Říjen 2015

Třídění odpadů. Ve spolupráci s provozovatelem našeho sběrného dvora – fy. GWS s.ro. – připravila obec pro naše občany další možnost snížení využitelných složek v domovním odpadu, které končí v popelnici, potažmo na košťálovské skládce. Pro všechny zájemce o...