Upozornění pro zahrádkáře

Výlet našich zahrádkářů na Mělník a do Litoměřic se koná tuto sobotu 7. dubna. Autobus pro účastníky zájezdu bude vyjíždět v sedm hodin ráno z Pohoří od Dostálových a jako obvykle zastaví cestou na obou stružineckých BUS zastávkách u rybníka a u Stařiny. Poslední nástupní stanicí cestou na Turnov bude pro Tuhaňské BUS zastávka na Hříšníku.

Sběrný dvůr

Upozorňujeme občany, že od začátku dubna je Sběrný dvůr ve Stružinci otevřen již opět každou sobotu, a to v době od 9.00 do minimálně 11.00 hodin. Opět zde můžete bezplatně odložit veškeré vytříděné složky domovního odpadu včetně všech malých i velkých vyřazených elektrospotřebičů a svítidel. Nevytříděný směsný a velkoobjemový odpad jsou ve SD zpoplatněny dle platného ceníku za likvidaci.

Pozvánka na burzu

Tuto neděli 8. dubna dopoledne pokračuje letošní seriál AUTO-MOTO TRHŮ a burzy spotřebního zboží v Tuhani na „Nouzovce“.

Všichni příchozí budou moci opět vybírat z pestré nabídky zboží všeho druhu, stáří, použitelnosti i původu, včetně všech doprovodných akcí pro děti i dospělé, na které jste již zvyklí z proběhlých ročníků.

A samozřejmě nebude chybět ani oblíbené občerstvení u tuhaňských hasičů.