Obecně závazná vyhláška č.1/2020

o nočním klidu

Nařízení č. 1/19 obce Stružinec

o zákazu pochůzkového a podomního prodeje (zveřejněno 01.11.) 

Obecně závazná vyhláška č.6/2019

systém o shromažďování KO

Obecně závazná vyhláška č.5/2019

místní poplatek z pobytu

Obecně závazná vyhláška č.4/2019

místní poplatek z odtraňování KO

Obecně závazná vyhláška č.3/2019

místní poplatek ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č.2/2019

místní poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

o stanovení školského obvodu ZŠ Stružinec a části školského obvodu ZŠ T.G.M. v Lomnici n. Pop.

Obecně závazná vyhláška č. : 2/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. : 1/2015

o stanovení  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. : 1/2012

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

o místním poplatku z ubytovací kapacity