OZV – místní poplatek z pobytu

15. 12. 2023

OZV – místní poplatek ze vstupného

15. 12. 2023

OZV – místní poplatek ze psů

15. 12 2023

OZV – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 2024

15. 12. 2023

OZV noční klid – dle částí obce – 2022

19.04.2022

OZV místní poplatek z odstraňování KO 2021

12.11. 2021

OZV o nočním klidu 2021

12. 03. 2021

OZV místní poplatek z pobytu 2021

místní poplatek z pobytu

OZV místní poplatek z odstraňování KO 2020 -2

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vužívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.1/2020

o nočním klidu

Nařízení č. 1/19 obce Stružinec

o zákazu pochůzkového a podomního prodeje (zveřejněno 01.11.) 

Obecně závazná vyhláška č.6/2019

systém o shromažďování KO

Obecně závazná vyhláška č.5/2019

místní poplatek z pobytu

Obecně závazná vyhláška č.4/2019

místní poplatek z odtraňování KO

Obecně závazná vyhláška č.3/2019

místní poplatek ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č.2/2019

místní poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

o stanovení školského obvodu ZŠ Stružinec a části školského obvodu ZŠ T.G.M. v Lomnici n. Pop.

Obecně závazná vyhláška č. : 2/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. : 1/2015

o stanovení  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. : 1/2012

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

o místním poplatku z ubytovací kapacity