Účet pro Vaši finanční podporu:

30031-1263097339/0800

Tímto chceme, občany, podnikatele, příznivce naší obce nebo historie seznámit s aktivitou našeho zastupitelstva, které založilo Veřejnou sbírku za účelem shromáždění finančních prostředků na financování výroby a osazení zvonu do obecní zvonice s názvem sbírky „NÁVRAT ZVONU DO STRUŽINCE“. Pro tyto potřeby obec zřídila speciální účet a pokladničku. Je možné také prezentovat Vaše jméno či název firmy zveřejněním společně se zaslanou částkou ve prospěch speciálního účtu:

30031-1263097339/0800 u ČS, a.s.; variabilní symbol = např. IČ nebo jiné číslo, které identifikuje Vaši platbu + do textu uvést název nebo jméno dárce. Na uvedený, speciální účet lze zasílat libovolné dary, třeba i anonymně. Dary lze zasílat na účet nebo vkládat do pokladničky k tomu určené v termínu od 1. 3. do 31. 7. 2020. Pokladnička na vkládání finančních darů je k dispozici na Obecním úřadě ve Stružinci v úředních hodinách. Na zaslané peníze na účet lze uzavřít darovací smlouvu, která splňuje podmínky pro snížení daňového základu v případě daňové povinnosti jak u právnické osoby (až do výše 10 % základu daně), tak u fyzické osoby, podnikatele i občana (až do výše 15 % základu daně). Děkujeme za vaše příspěvky na dobrou věc.

Historie zvonice a zvonů

Původní starobylá zvonička sloužila obci do roku 1843. V tomto roce byla zbourána a postavena nová zvonice, z červeného pískovce, kterou známe dnes. Ze staré zvoničky byl zvon zavěšen do nové. Pocházel z roku 1734 a nesl nápis Anno 1734 A FVLCVRL ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE JESUCHRYSTI (v českém překladu ‚‚ Od hrůzy a bouře ochraňuj nás, Pane!‘‘. Tento zvon byl 21. října 1917 rekvírován pro válečné účely.

Druhý zvon, který visel v naší zvonici byl vyrobený firmou Zajíc-Šidlikovský z Lomnice nad Popelkou. Zvon vážil 77 kg a stál 4.632 Kčs. Po úpravě okolí zvonice byl slavnostně zavěšen 31. května 1922. Ani tento zvon nepřežil válku, byl rekvírovaný 2. března 1942.

Dne 11. Června 1922 byly na zvonici odhaleny kamenné desky se jmény obětí první světové války.

Od této doby se ve zvonici nezvonilo. V roce 1969 se hasiči jednotně připojili k iniciativě obce, dát vyrobit zvon do místní zvonice. Začala sbírka, za zmínku stojí příspěvek Ladislava Pekárka, v té době starosty hasičů, který věnoval 10.000 Kčs. Následná normalizace celou akci ‚‚zvon‘‘ ukončila.

Nový zvon, který do naší zvonice vrátíme, bude mít podobné parametry jako zvony předchozí. Jeho váha bude cca 85 kilogramů, objeví se na něm i latinský nápis z prvního zvonu. Zvon pro nás vyrábí pokračovatel slavného zvonařského rodu Manoušků, pan Petr Rudolf Manoušek, který patří mezi kapacity ve svém oboru. Jedná se o velmi uznávaného odborníka a soudního znalce v oboru kampanologie.

Slavnostní první zvonění se bude konat 31. 5. 2020, tedy na den přesně po 98 letech od zavěšení druhého zvonu.

Podpořte i Vy návrat zvonu do naší krásně zrekonstruované zvonice.

Děkujeme.