LN 4

Ukliďme Česko dubna v celé republice probíhala tradiční dobrovolnická akce Ukliďme Česko, tímto projektem se nechala inspirovat i naše obec a oslovila spolky, kteří chtějí ve volném čase udělat něco pro přírodu ve svém okolí. Tímto bych chtěl velice poděkovat...

LN10

Co se nám podařilo letos udělat Ačkoli letošní rok je hodně ovlivněn pandemií, chod obce to nijak více neomezilo, a proto bych vám rád zde shrnul, co se nám letos podařilo udělat. 1) došlo k opravám komínů na obecních domech a to konkrétně na Pohoří č. p. 22,...

LN9

Obecní zaměstnanec Na začátku března jste se mohli dočíst, že obec vyhlašuje výběrové řízení na obecního zaměstnance. Termín přihlášek musel být z důvodu, že se nikdo nepřihlásil, prodloužen až do dubna, kdy se nám přihlásili dva zájemci. S oběma  byly...

LN8

Veřejná sbírka na ZVON Na začátku března byla vyhlášena veřejná sbírka „NÁVRAT ZVONU DO STRUŽINCE“. Pro tyto potřeby obec zřídila zvláštní účet a pokladničku. Termín sbírky byl stanoven od 1. 3. do 31. 7. 2020. Po tuto dobu mohli občané přispívat jakoukoliv částkou a...

LN7

Konečně prázdniny Každý rok docházelo k tomu, že poslední školní den jsme se loučili se žáky 4. třídy, kteří odcházejí na vyšší stupeň ZŠ do Lomnice n. Pop.. Letos tomu však bylo jinak. Vzhledem k tomu, že v září nepřijde ani jeden prvňáček, tak...

LN6

Co se u nás událo Jak již jsem zmiňoval na besedách z občany, zastupitelstvo obce se rozhodlo začít pomalu pokračovat v obnově rybníka a jeho okolí, aby byl více přístupný všem občanům. Proto jsme se rozhodli uspořádat brigádu. Ta proběhla 30. 5. 2020 a...

LN5 2020

Škola v době pandemie Opatření související s epidemií onemocnění COVID-19 zasáhla do životů nás všech. Většina z nás zpočátku nečekala, že mimořádná opatření, ke kterým patřilo i uzavření škol, budou tak dlouhá. Situace byla zcela nová, nečekaná pro rodiče, děti i...

LN4 2020

Poděkování Od vypuknutí pandemie způsobené koronavirem se život všech rapidně změnil a musíme si zvykat na spoustu novinek a nařízení. Běžný chod obce je najednou jiný, škola je zavřená, obecní úřad musel omezit dočasně také svůj provoz, byly zrušené veškeré plánované...

LN3 2020

Informace o změnách ZO Nový rok nám přinesl i několik změn v našem obecním zastupitelstvu. Bohužel k 31. 12. 2019 nám podal rezignaci na pozici jak místostarosty, tak i zastupitele obce pan Petr Vávra. Důvody jeho rezignace zde nebudu uvádět a za jeho odvedenou práci...

LN2 2020

Připravované akce v roce 2020 ze strany obce Sice ještě není schválený rozpočet obce pro tento rok, ale i přesto již teď díky vaším věcným podnětům, máme nějakou představu, čím se v letošním roce určitě budeme zabývat. Proto nechci být úplně konkrétní v jednotlivých...