Co se nám podařilo letos udělat

Ačkoli letošní rok je hodně ovlivněn pandemií, chod obce to nijak více neomezilo, a proto bych vám rád zde shrnul, co se nám letos podařilo udělat.

1) došlo k opravám komínů na obecních domech a to konkrétně na Pohoří č. p. 22, Stružinci č. p. 178 a v Tuhaní v Restauraci Tuhaňka.

U všech komínů muselo dojít k frézování a vlož kování.

2) další větší akcí bylo dokončení výměny zbylých oken na obecním domě ve Stružinci a to u č. p. 178 a také v Tuhani v Restauraci Tuhaňka, kde stav oken byl již velmi špatný a nevyhovující.

3) na obecním úřadu ve Stružinci došlo k rekonstrukci sociálního zařízení a k výměně dveří jak u kanceláře starosty a sociálkách zařízení, tak i u malé zasedací místnosti.

4) došlo k slavnostnímu návratu zvonu do naší zvoničky.

5) v sokolovně u rybníka došlo k výměně starých elektrických přímotopů za nové.

6) obec zaměstnala na plný úvazek jednoho obecního zaměstnance, který má za povinnost starat se o pořádek obce, údržbu zeleně a další drobné opravy.

7) po obci přibyly další lavičky a také odpadkové koše, aby byl zlepšen pořádek a při procházkách bylo kde se posadit a odpočívat.

8) čeho jste si určitě všimli, jsou zemní práce, které začali probíhat na našem rybníků.

Zde bychom velice rádi vybudovali klidovou zónu pro odpočinek.

Bohužel nám počasí nepřeje a práce se musely pozastavit.

Kromě těchto akcí, které jsme již realizovali, bychom chtěli ještě do konce tohoto roku udělat výměnu střešních oken u obecního domu č. p. 112, opravit nějaké obecní cesty a u rybníka umístit květináče, tak abychom již zabránili parkování kamionů.

Toto je asi ten nejzásadnější výčet akcí, které jsme provedli, nebo budeme v letošním roce ještě provádět.

Budu i velice rád za různé podněty co ještě více zlepšit v naší obci.

 

 

Provoz SD

Upozorňujeme občany, že od začátku listopadu je Sběrný dvůr ve Stružinci opět otevřen každou první sobotu v měsíci, a to v době od 9.00 do 11.00 hodin. Můžete zde bezplatně odložit veškeré vytříděné složky domovního odpadu včetně všech malých i velkých vyřazených elektrospotřebičů a svítidel. Nevytříděný směsný a velkoobjemový odpad jsou ve SD zpoplatněny dle platného ceníku za likvidaci

 

 

Připomenutí změny ve vývozu popelnic

Vždy na konci měsíce října, s nástupem topné sezóny, přechází svozová firma SKS Jablonec n. Nis. na kombinovaný týdenní zimní režim svozu popelnic.

Takže od 1. listopadu bude vývoz komunálního odpadu každý pátek až do konce dubna 2021

 

Blahopřání

    V měsíci říjen oslavil své významné životní jubileum paní Barbara Ebertová a Libuše Formanová ze Stružince, pan Jiří Hadač z Pohoří a pan František Louma z Tuhaně. Srdečně blahopřejeme!