Pohoří

Pohoří je vesnice nad potokem Žlábkem naproti vrchu Stránsko ve výši 507 m n.m.. Pohoří bylo ve 14. století poddanskou vsí u hradu Košťálu a později sdílelo osudy lomnického panství, podobně jako Stružinec a Tuhaň. Teprve v roce 1919 dostalo Pohoří vlastní samosprávu. Při územní reorganizaci v roce 1960 bylo Pohoří sloučeno se Stružincem.

 

 

Díl 4. Pohoří č.p.1

Pozoruhodné stavení s dlouhou a bohatou historií má příznačné číslo popisné 1. V tomto díle shrnu to, co jsem se o domě zatím dozvěděl. Díky laskavosti nových majitelů jsem mohl nahlédnout i dovnitř a s domácími porovnat, co vše se nám podařilo zjistit....

díl 2.- Jak dopadla pohořská zvonice

V tomto díle pohořského občasníku se budu věnovat naší zvoničce. Bohužel se její torzo dochovalo jen jako součást bytového domu, tak si ji připomeňme alespoň na starých nákresech a fotografiích a z historických zápisů. V dobách kdy neexistovaly hromadné...

díl 1.- Kde to vlastně bydlíme

Vybrali jsme si k životu tohle působivé místo, zkoumáme ho, každý ze svého pohledu, a snad budeme dále nacházet zajímavé kouty, informace, otisky historie. Rozhodl jsem se podělit o některé své poznatky, více či méně známé a publikovat je v tomto seriálu. Z hlediska...