Informace o změnách ZO

Nový rok nám přinesl i několik změn v našem obecním zastupitelstvu.

Bohužel k 31. 12. 2019 nám podal rezignaci na pozici jak místostarosty, tak i zastupitele obce pan Petr Vávra. Důvody jeho rezignace zde nebudu uvádět a za jeho odvedenou práci chci velice poděkovat, jelikož si myslím, že za dobu co pracoval pro obec jako zastupitel, nebo v poslední době i jako místostarosta obce, odvedl spoustu kvalitní práce.

Novým místostarostou byl na únorovém zasedání ZO zvolen pan Přemysl Šulc.

Díky této změně došlo i k dalším změnám, ldy na pozici předsedy finančního výboru byla zvolena pí. Schreyerová Zuzana a na pozici člena finančního výboru byl zvolen pan Borůvka Michal.

Tímto všem chci v nových pozicích popřát spoustu úspěchů.

 

Veřejná sbírka

 

Tímto Vám oznamujeme, že naše obec otevřela Veřejnou sbírku za účelem shromáždění finančních prostředků na financování výroby a osazení zvonu do obecní zvonice s názvem sbírky „NÁVRAT ZVONU DO STRUŽINCE“. Pro tyto potřeby obec zřídila speciální účet a pokladničku. Je možné také prezentovat Vaše jméno či název firmy zveřejněním společně se zaslanou částkou ve prospěch speciálního účtu:

30031-1263097339/0800 u ČS, a.s.; variabilní symbol = např. IČ nebo jiné číslo, které identifikuje Vaši platbu + do textu uvést název nebo jméno dárce. Na uvedený, speciální účet lze zasílat libovolné dary, třeba i anonymně. Dary lze zasílat na účet nebo vkládat do pokladničky k tomu určené v termínu od 1. 3. do 31. 7. 2020. Pokladnička na vkládání finančních darů je k dispozici na Obecním úřadě ve Stružinci v úředních hodinách. Na zaslané peníze na účet lze uzavřít darovací smlouvu, která splňuje podmínky pro snížení daňového základu v případě daňové povinnosti jak u právnické osoby (až do výše 10 % základu daně), tak u fyzické osoby, podnikatele i občana (až do výše 15 % základu daně).

Historie zvonice a zvonů

Původní starobylá zvonička sloužila obci do roku 1843. V tomto roce byla zbourána a postavena nová zvonice, z červeného pískovce, kterou známe dnes. Ze staré zvoničky byl zvon zavěšen do nové. Pocházel z roku 1734 a nesl nápis Anno 1734 A FVLCVRL ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE JESUCHRYSTI (v českém překladu ‚‚ Od hrůzy a bouře ochraňuj nás, Pane!‘‘. Tento zvon byl 21. října 1917 rekvírován pro válečné účely.

Druhý zvon byl slavnostně zavěšen 31. května 1922. Ani tento zvon nepřežil válku, byl rekvírovaný 2. března 1942.

V roce 1969 se hasiči jednotně připojili k iniciativě obce, dát vyrobit zvon do místní zvonice. Začala sbírka, za zmínku stojí příspěvek Ladislava Pekárka, v té době starosty hasičů, který věnoval 10.000 Kčs. Následná normalizace celou akci ‚‚zvon‘‘ ukončila.

Nový zvon, který do naší zvonice vrátíme, bude mít podobné parametry jako zvony předchozí. Jeho váha bude cca 85 kilogramů, objeví se na něm i latinský nápis z prvního zvonu. Slavnostní první zvonění se bude konat 31. 5. 2020, tedy na den přesně po 98 letech od zavěšení druhého zvonu.

 

Obecní zaměstnanec

 

Obec Stružinec v současné době vyhlašuje výběrovém řízení na obsazení místa technického pracovníka – údržbáře. Všichni zájemci mohou své životopisy zaslat na email : info@struzinec.cz, nebo osobně doručit na OÚ Stružinec 191, 512 51 Lomnice nad Popelkou – do 10. 4. 2020. Tyto informace a podmínky naleznete na obecních stránkách a na úřední desce.

 

Ohlédnutí za hasičským plesem

 

SDH Stružinec uspořádal 24. února tradiční hasičský ples, na kterém hrála letos poprvé nová kapela KOLOSEUM.

Přes velké obavy, které byly po sportovním plese na místě, se velice rychle rozplynuly a vysoká účast všechny velice mile překvapila.

Celá akce se hodnotila jako velice povedená.

 

Zrušené březnové akce

 

V měsíci březen se mělo uskutečnit několik společenských akcí, jako například dětský karneval, který pořádají místní dobrovolní hasiči, dále zde měla na OÚ proběhnout výstava historie hospůdek Lomnicka, stružinecké tvořilky měly uspořádat tradiční jarní výstavu a jako poslední akce měly být zahájeny tradiční burzy v Tuhani na Nouzovce.

Jenže v souvislosti s nařízením vlády a vyhlášením nouzového stavu se veškeré tyto akce ruší nebo přesouvají na jiný termín.

 

Blahopřání

V březnu slaví své významné životní jubileum paní Marie Hašková z Pohoří, paní Vlasta Vaníčková a Ludvika Prachařová, pan František Máka ze Stružince. Srdečně všem blahopřejeme!