Připravované akce v roce 2020 ze strany obce

Sice ještě není schválený rozpočet obce pro tento rok, ale i přesto již teď díky vaším věcným podnětům, máme nějakou představu, čím se v letošním roce určitě budeme zabývat.

Proto nechci být úplně konkrétní v jednotlivých bodech, ale určitě bych vám chtěl něco málo nastínit tak, abyste měli představu, co se u nás v obci chystá a bude připravovat.

Velká pozornost se určitě bude zabírat do našich obecních cest, které na tom nejsou nejlépe díky těžké technice.

Důležité bude  pokračování obnovy našeho veřejného osvětlení, které je na spoustě místech zastaralé a jejich údržba je finančně poměrně nákladná.

Obec také má záměr zřídit veřejnou sbírku na obnovu zvonu v naší obci.

Další velkou akci, na kterou se budeme hodně upínat, je oslava 650 let obce Stružinec, která proběhne 13. června.

Hodně důležité téma bude určitě i odpadové hospodářství, které v posledních letech razantně stoupá na ceně. Jsem sice velice rád za to, že pro letošní rok nebudeme cenu zvyšovat, ale bohužel v následujícím roce k zdražení již bude muset dojít.

Určitě nemalé finanční prostředky budeme muset vynaložit i do obecního bytového i nebytového hospodaření.

Poslední akce, která ještě stojí za zmínku, bude rozsvěcení vánočního stromku.

Věcí, které určitě jsou, nebo budou na letošní rok plánovány, je spousta a nejde je všechny vyjmenovat, a proto jsem zde zmínil pouze asi ty největší a nejzásadnější pro nás.

 

 

 

Statistika roku 2019

 

K 31. 12. 2019 měla obec 704 obyvatel (Stružinec 553, Pohoří 57, Tuhaň 88, Bezděčín 6); z toho 360 mužů a 344 ženy.

Dětí do 18 let bylo 127 (65 chlapců a 62 dívky), občanů nad 60 let bylo 211 (120 žen a 91 mužů).

V loňském roce se narodily 3 děti a naše řady opustila 1 spoluobčanka.

K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 13 obyvatel a 17 se odstěhovalo.

 

Žádost o pomoc

 

Jak jistě víte, tak v letošním roce proběhne oslava 650 let od založení obce Stružinec. Na tuto akci hledáme co nejvíce historických předmětů, pohlednic, nebo fotografií, které pocházejí z různých akcí, nebo z běžného života našich občanů. Pokud nějakou fotografii, pohled nebo předmět spojený s naší obcí vlastníte, budeme vděční za jeho zapůjčení. Fotografie nebo pohledy si oskenujeme a originály vrátíme majiteli zpět. Pokud vlastníte takový předmět a jste ochotni ho zapůjčit, tak se prosím hlaste na OÚ.

 

Ohlédnutí za akcemi

 

TJ Sokol Stružinec a oddíl kopané uspořádal 24. 1. 2020 tradiční Sokolský ples, který se uskuteční v obecní tělocvičně u rybníka.

K poslechu a tanci zahráli Zuzana Blažejová a Petr Červený z Vrchlabí.

Celý sokolský ples se nesl díky velmi nízké účasti v klidném a takovém komorním duchu, ale to byla asi jediná kaňka na velmi podařené a dobře připravené akci, kterou si všichni co přišli, určitě velice užili.

V pondělí 3. února 2020 se v sále místní tělocvičny u rybníka konala cestovatelská přednáška „RUB A LÍC INDIE“ s Miluškou Vaňkovou. Téměř 40 zájemců o cestování si přišlo poslechnout zážitky z cesty, kterou podnikla v loňském roce do oblasti pohoří Garhwal, které je poseto poutními městečky, starobylými chrámy a svatyněmi a přestavuje tak nádherný začátek Himálaje. Přednáška plná historek, vzpomínek a fotografií byla doplněna i o spoustu předmětů, které si cestovatelka z Indie přivezla.

 

Únorové akce

 

V sobotu 22. února od 20-ti hod. Vás stružinečtí hasiči srdečně zvou do obecní tělocvičny u rybníka na tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu zahraje kapela „Koloseum p. Opočenského“ bohatá tombola a občerstvení bude samozřejmě vzorně zajištěno.

Taktéž v sobotu 22. února od 13.00 hodin vás chceme pozvat do restaurace TUHAŇKA kde se bude konat malý dětský karneval. Všechny děti i s doprovodem jsou zvány. Každé dítě bude odcházet z drobným dárečkem.

 

 

Blahopřání

V únoru slaví své významné životní jubileum paní Jana Lásková z Tuhaně, paní Zdenka Mašková a Jiřina Švihová, pánové Josef Kučera a Miloslav Zelinka ze Stružince a pan Milan Bajer z Pohoří. Srdečně blahopřejeme!