Porucha vodovodu

Porucha vodovodu Z důvodu opravy poruchy na vodovodním řadu bude zítra v ranních hodinách a to od 9:00 hod až do odvolání, přerušena dodávka vody v části obce Stružinec Cikánka. 

Nabídka od pěstitele Firma Kejklíčej z Hradce králové bude zítra 26. listopadu. 2020 od 09:30 do 10:30 hod ve Stružinci u Stařiny, nabízet k prodeji brambory 1kg za 8kč baleno po 15kg a také cibuli 1kg za 12kč baleno po 5kg....

LN10

Co se nám podařilo letos udělat Ačkoli letošní rok je hodně ovlivněn pandemií, chod obce to nijak více neomezilo, a proto bych vám rád zde shrnul, co se nám letos podařilo udělat. 1) došlo k opravám komínů na obecních domech a to konkrétně na Pohoří č. p. 22,...

LN9

Obecní zaměstnanec Na začátku března jste se mohli dočíst, že obec vyhlašuje výběrové řízení na obecního zaměstnance. Termín přihlášek musel být z důvodu, že se nikdo nepřihlásil, prodloužen až do dubna, kdy se nám přihlásili dva zájemci. S oběma  byly...

LN8

Veřejná sbírka na ZVON Na začátku března byla vyhlášena veřejná sbírka „NÁVRAT ZVONU DO STRUŽINCE“. Pro tyto potřeby obec zřídila zvláštní účet a pokladničku. Termín sbírky byl stanoven od 1. 3. do 31. 7. 2020. Po tuto dobu mohli občané přispívat jakoukoliv částkou a...