Informace pro občany V souladu s nařízením vlády opětovně žádáme všechny občany o důsledné dodržování, zákazu pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Proto díky solidaritě našich občanů máme k dispozici několik kusů...

Koronavirus

Informace pro občany V souladu s nařízením vlády žádáme všechny občany o důsledné dodržování, zákazu pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest jako jsou (roušky, respirátory či jiné podobné i provizorní pomůcky jako...

Omezení autobusové dopravy V  důsledku uzavření škol (preventivní opatření proti šíření viru COVID-19) platí až do odvolání prázdninové jízdní řády. Pokud tedy využíváte autobusovou dopravu, doporučuji se podívat na obecní stránky kde je tento jízdní řád vyvěšený....

Dětský karneval: Stružinečtí hasiči se touto cestou omlouvají, v souvislosti s nařízením vlády se DĚTSKÝ KARNEVAL, který se měl konat v sobotu 14. března ruší a bude přesunut na jiný termín. O náhradním termínu vás budeme včas...

Pozvánka do Tuhaňky V sobotu 7. března od 18.30 hodin se v restauraci TUHAŇKA uskuteční další díl volného cyklu besed s cestovatelem Františkem Benešem. Živé vyprávění nejrůznějších zážitků s promítáním fotografií na téma „Afrikou na kole z jihu na sever“. Pan Beneš...