25.04. 2018

Pozvánka na besedu Zastupitelstvo obce Stružinec zve občany na tradiční jarní besedu, která se koná zítra, ve čtvrtek 26. dubna od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ve Stružinci. Na programu budou informace o Výsledku hospodaření obce za loňský rok a...

LN 04. 2018

Expanzní záměr košťálovského kamenolomu Na žádost obce Stružinec o možné upřesnění „prosakujících“ zpráv o expanzi košťálovského kamenolomu směrem k Cikánce a Stránsku, proběhla v pátek 9. března informační schůzka na půdě vedoucího lomu p. Bakeše s vedením...

18.04.2018

Omezení autobusové dopravy V souvislosti s pokračujícími opravami vad na kanalizaci v Košťálově bude v druhé etapě od zítřka, 19.dubna od 8:00 hodin ráno do neděle 22. dubna. do 20:00 hodin překopem úplně uzavřena silnice III. třídy č. 28310 přes Pohoří na Košťálov na...

13. 04. 2018

Omezení autobusové dopravy Z důvodu opravy vad po stavbě kanalizace v Košťálově bude v druhé polovině dubna docházet ke krátkodobým úplným uzavírkám silnic II/283 – Košťálov – Semily a III/28310 – Košťálov – Stružinec přes Pohoří. Uzavírky jsou rozděleny na etapy a...

09. 04. 2018

Pozvánka na Besedu Obec Veselá tímto zve všechny zájemce o nedávnou historii na besedu spojenou s promítáním o Karlu Hlaváčkovi, řídícím učiteli, protifašistickém odbojáři a zaníceném skautském činovníku. Tento pátek 13. dubna od 18.00 hodin v sále školy ve Veslé bude...