Škola v době pandemie

Opatření související s epidemií onemocnění COVID-19 zasáhla do životů nás všech. Většina z nás zpočátku nečekala, že mimořádná opatření, ke kterým patřilo i uzavření škol, budou tak dlouhá. Situace byla zcela nová, nečekaná pro rodiče, děti i učitele. Tzv. za pochodu jsme se učili, jak vše uchopit, jak vyučovat „na dálku“, jak komunikovat. Díky mobilnímu rozhlasu, který byl v obci zařízen teprve nedávno a webovým stránkám školy se vše podařilo snad ke spokojenosti všech a tento přechodný stav je zvládán.

Pro naše děti, žáky 1.st. není tento způsob fungování vůbec jednoduchý. Často nejsou schopni bez pomoci rodičů a přesných nastavení pravidel povinností a zábavy, pracovat. Komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči není zaměřena pouze na zadávání úkolů. Učitelé se také ptají rodičů i žáků, jak úkoly zvládají, je-li nějaký problém, a co se naopak daří. Museli jsme také oželet mnoho naplánovaných aktivit, projektových dnů, ke kterým se budeme muset vrátit v novém školním roce. Z komunikace se všemi je ovšem pozitivní zprávou to, že by se všichni již rádi vrátili na svá místa – do lavic i za katedru.

Po celou dobu jsme doufali, že se ještě v tomto školním roce do našich tříd vrátí život, dětský křik a smích. Vzhledem k tomu, že jsme škola s malým počtem žáků, splňujeme tedy dané podmínky k otevření a škola ožije opět 25.května. Při zachování epidemiologických doporučení bude možno zajistit i školní stravování a tudíž obnovit i provoz mateřské školy. Ten bude víceméně normální za zachování zvýšených hygienických opatření. Děti budou trávit většinu času venku, především v areálu školy. Samozřejmě, to vše bude moci být uskutečněno za jistých pravidel, která musí dodržovat škola, ale také rodiče dětí a žáků. Vše potřebné najdou rodiče na webových stránkách školy, kde budou ke stažení další podrobné informace, čestná prohlášení apod. I když je vrácení dětí do školních lavic dobrovolné, doufáme, že se vrátí do našeho malého kolektivu všichni a budeme moci obnovit normální výuku.

Doba uzavření školy pro děti a žáky byla věnována mnohému, co není na první pohled veřejností vidět. Údržba herních prvků z hlediska bezpečnosti na zahradě i ve škole, zajištění zastínění pískoviště, údržba nářadí, výměna dveří v jídelně, výzdoba školy, výzdoba výlohy Kreativního obchůdku v Lomnici n. Pop. v souvislosti se zápisem do MŠ, šití roušek, příprava a zajištění všech hygienických pomůcek a potřeb, dezinfekce prostor, zajištění bezpečnostních štítů pro žáky, úklid venkovních prostor….

Velké poděkování za úsilí a snahu zvládnout současnou nelehkou situaci patří všem, dětem, rodičům, učitelům. Poděkování patří i zřizovateli školy za jeho součinnost a pochopení, za jeho vstřícnost a pomoc.

Zdeňka Kozáková, ředitelka ZŠ a MŠ Stružinec

 

Oslavy 650 let Obce Stružinec

Tak jako všechny akce, které měli proběhnout v naší obci a byli zrušeny, tak i oslavy 650 let Obce Stružinec, které měli proběhnout 13. června se nakonec pro tento rok neuskuteční a celá tato akce bude přesunuta na příští rok, kdy již všichni věříme že se současná situace uklidní a vše se vrátí do běžného chodu.

 

 

Blahopřání

V květnu slaví své významné životní jubileum paní Jaroslava Macháčková, Jana Mašková, pan Oldřich Stránský, Ivan Hakl ze Stružince a Ivana Loumová z Tuhaně. Srdečně všem blahopřejeme!