Ukliďme Česko

  1. dubna v celé republice probíhala tradiční dobrovolnická akce Ukliďme Česko, tímto projektem se nechala inspirovat i naše obec a oslovila spolky, kteří chtějí ve volném čase udělat něco pro přírodu ve svém okolí.

Tímto bych chtěl velice poděkovat všem, kteří tuto akci podpořily a ve svém volném čase se rozhodly udělat něco pro přírodu v naší obci Stružinec, Pohoří, Tuhani a také na Bezděčíně.

Je vidět že spoustě z nás není lhostejné prostředí ve, kterém žijeme a přiložily ruku k práci.

Díky vám se podařilo uklidit spousta míst, které si jiní udělali za odpadkový koš.

Ještě jednou všem velice děkuji.

 

Zápis do 1.ročníku ZŠ

Pro školní rok 2022/2023 se uskuteční zápis v ZŠ Stružinec dne 26.4.2022 od 14 – 16 hod. U zápisu zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte /ev. žádost o odložení školní docházky podložené doporučením dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny/.

V naší malotřídní škole se vyučuje ve třídách se spojenými dvěma ročníky, žáci mohou navštěvovat školní družinu s ranním a odpoledním provozem do 16h. Vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách je zde prostor pro individuální přístup, pro aktivity rozvíjející osobnost dítěte a vytváření bezpečného prostředí.  Škola je zapojena do projektů, v rámci kterých probíhá mnoho různorodých aktivit souvisejících s výukou i volným časem dětí. Školní rok je tak protkán mnoha aktivitami souvisejícími s ročními obdobími / viz fotogalerie na webových stránkách školy – zde také najdete veškeré zápisové tiskopisy/.

 

Mateřská škola Stružinec Vás srdečně zve k ZÁPISU dne 10.5.2022

Zveme všechny rodiče dětí, kteří hledají pro své ratolesti menší školku s rodinnou atmosférou, se vstřícným přístupem a se zaměřením dětí k přírodě a pohybu. V jednotřídní smíšené třídě se děti učí vzájemné ohleduplnosti, komunikaci, navzájem si pomáhají a motivují se. Preferujeme pobyt venku a v přírodě.  Pravidelně pořádáme páteční turistické výlety do okolí. Děti se zábavnou formou seznamují s přírodou , učí se správně využívat její dary (př. výroba pampeliškového medu, sběr přírodnin, výroba bylinkových mýdel, čajů, atd.).Navštěvujeme také kulturní akce, divadelní i loutková představení a výstavy.

Mezi další pravidelné akce patří: bramborové odpoledne, návštěvy solné jeskyně, plavecký kurz, kurz bruslení v Lomnici nad Popelkou, drakiáda, Barborka, čertovské dopoledne, Mikuláš , pečení a zdobení cukroví, vánoční besídka pro rodiče, oslava Vánoc, kuchařská školička, maškarní rej, oslava prvního jarního dne, velikonoční barevný týden, Den Země a recyklohraní, pálení čarodějnic, bylinkohraní, hry v lese, péče o lesní zvěř, oslava Dne matek a Dne dětí,  sportovní den, hry na školní zahradě, celodenní výlety, atd. Na závěr školního roku již tradiční pasování předškolních dětí na školáky a přespávání ve školce.

V případě zájmu prohlédnout si naši mateřskou školu volejte 481 67 23 51 či navštivte fotogalerii na webových stránkách školy. Zde také najdete potřebné tiskopisy.

Těšíme se na Vás a srdečně zveme nejen stružinecké rodiče k ZÁPISU, který se koná dne 10.května od 14.00 do 16hod. S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněné tiskopisy s potvrzením o očkování dítěte.

 

Poděkování

Ježíš Kristus zpět ve Stružinci na kříži zvoničky.

V roce 2001 došlo ke krádeži Ježíše Krista, přičemž zloděje ani tělo Ježíše Krista nebylo nikdy vypátráno a kříž zůstal dlouhá léta prázdný.

Po dlouhých letech se nám podařilo tělo Ježíše vrátit zpět na své místo a to díky laskavé nabídce pana Jana Drahoňovského z Městského muzea a galerie v Lomnici nad Popelkou. Ten naší obci bezplatně nabídl dlouholetou zápůjčku.

Na celkovém zrestaurování postavy se podílel především pan Pavel Borůvka (malířské práce) a Vladimír Malý ( opískování, příprava na upevnění). Na jejím zavěšení se pak podílel pan Michal Podzimek a Bronislav Bláha. Všem jmenovaným patří velké poděkování za práci, kterou odvedli zdarma, při navrácení Ježíše Krista na kříž do naší zvonice.

 

Dubnové akce v obci

Kromě tradičních Auto – Moto – Trhů v Tuhani na Nouzovce, které jsou naplánovány na neděli 8. května, vás chci ještě pozvat na další akce připravované tento měsíc.

 Jako první z nich je pozvání na Stružineckou kopanou, ve které se naši fotbalisté v jarní části Okresního přeboru na dalším utkání před domácími fanoušky představí 1. 5. 2022 proti mužstvu SK Jilemnice B

 

Pálení čarodějnic

     TJ Sokol Stružinec zve touto cestou děti i dospělé poslední dubnový večer na tradiční „pálení čarodějnic“ do areálu fotbalového hřiště. Na tuto každoroční pořádanou akci TJ bude opět připraveno výborné občerstvení z udírny i ostatní pochoutky z kiosku, včetně studených a teplých nápojů. Začátek je v 19 hod, k zapálení ohně dojde po setmění, cca v 19.45 hod.

 

Provoz SD

Upozorňujeme občany, že od začátku dubna je Sběrný dvůr ve Stružinci otevřen již opět každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. Můžete zde bezplatně odložit veškeré vytříděné složky domovního odpadu včetně všech malých i velkých vyřazených elektrospotřebičů a svítidel.

 

Připomenutí změny ve vývozu popelnic

Vždy na konci měsíce dubna, po ukončení topné sezóny, přechází svozová firma SKS Jablonec n. Nis. na kombinovaný 14-ti denní letní režim svozu popelnic.

Letošní letní svoz bude probíhat každý sudý týden v pátek – odpolední směna. Takže poslední dubnový vývoz proběhne 29. 4. a první vývoz v květnu bude 6. 5. 2022

 

Blahopřání

V dubnu slaví své významné životní jubileum paní Lidmila Vávrová, Jaroslava Vágnerová, Libuše Kudrnáčová a pan Jiří Pospíšil ze Stružince. Jubilantce srdečně blahopřejeme!