Poděkování

Od vypuknutí pandemie způsobené koronavirem se život všech rapidně změnil a musíme si zvykat na spoustu novinek a nařízení. Běžný chod obce je najednou jiný, škola je zavřená, obecní úřad musel omezit dočasně také svůj provoz, byly zrušené veškeré plánované akce a pro spoustu rodičů s dětmi nastaly velké komplikace. Postihlo nás to všechny, ale nějak se s tím musíme popasovat a to taky děláme, dodržujeme omezení pohybu, nosíme roušky na veřejnosti, učíme se s dětmi doma a hlavně co je nejdůležitější, jsme k sobě díky tomu mnohem ohleduplnější a mám takový pocit, že nás to i více semklo dohromady.

Z rádia, televize, internetu a novin se dozvídáme pouze, co nesmíme, na co si dávat pozor a co nás čeká.

V současné době se děkuje všem důležitým složkám, jako jsou např. zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci, prodavačky a další, kteří se denně musí potýkat s rizikem, že se mohou od někoho nakazit. To poděkování je velice důležité za práci, kterou odvádí a ještě důležitější je to, že to slyší hlavně od vás občanů.

I my jim za jejich činnost v této nelehké době hrozně moc děkujeme, co je ale podle mě také hodně důležité, je poděkovat vám všem za to, jak dodržujete jednotlivá nařízení a pomáháte ostatním.

Za nás, OÚ Stružinec děkujeme Libereckému kraji, městu Lomnice, HZS Lomnice a hlavně vám všem občanům, a to ne jen obce Stružinec. DĚKUJEME

 

Provoz SD

Upozorňujeme občany, že od začátku dubna je Sběrný dvůr ve Stružinci otevřen již opět každou sobotu s tím, že o první sobotě v měsíci je to v době od 9.00 do 13.00 hodin, každou další sobotu je otevřeno od 9.00 do 11.00 hodin. Můžete zde bezplatně odložit veškeré vytříděné složky domovního odpadu včetně všech malých i velkých vyřazených elektrospotřebičů a svítidel. Nevytříděný směsný a velkoobjemový odpad je ve SD zpoplatněn dle platného ceníku za likvidaci

 

Připomenutí změny ve vývozu popelnic

Vždy na konci měsíce dubna, po ukončení topné sezóny, přechází svozová firma SKS Jablonec n. Nis. na kombinovaný 14-ti denní letní režim svozu popelnic.

Letošní letní svoz bude probíhat stejně tak jako minulý rok každý lichý týden v pátek – odpolední směna. Takže poslední dubnový vývoz proběhne 24. 4. a první vývoz v květnu bude 8. 5. 2020

 

Veřejná sbírka

Tímto Vám chceme pouze připomenout, že stále probíhá na naší obci Veřejná sbírka za účelem shromáždění finančních prostředků na financování výroby a osazení zvonu do obecní zvonice s názvem sbírky „NÁVRAT ZVONU DO STRUŽINCE“. Pro tyto potřeby obec zřídila speciální účet a pokladničku. Je možné také prezentovat Vaše jméno či název firmy zveřejněním společně se zaslanou částkou ve prospěch speciálního účtu:

30031-1263097339/0800 u ČS, a.s.; variabilní symbol = např. IČ nebo jiné číslo, které identifikuje Vaši platbu + do textu uvést název nebo jméno dárce. Na uvedený, speciální účet lze zasílat libovolné dary, třeba i anonymně. Dary lze zasílat na účet nebo vkládat do pokladničky k tomu určené v termínu od 1. 3. do 31. 7. 2020. Pokladnička na vkládání finančních darů je k dispozici na Obecním úřadě ve Stružinci v úředních hodinách. Na zaslané peníze na účet lze uzavřít darovací smlouvu, která splňuje podmínky pro snížení daňového základu v případě daňové povinnosti jak u právnické osoby (až do výše 10 % základu daně), tak u fyzické osoby, podnikatele i občana (až do výše 15 % základu daně).

 

Obecní zaměstnanec

Obec Stružinec v současné době vyhlašuje výběrovém řízení na obsazení místa technického pracovníka – údržbáře. Všichni zájemci mohou své životopisy zaslat na email : info@struzinec.cz, nebo osobně doručit na OÚ Stružinec 191, 512 51 Lomnice nad Popelkou Veškeré informace a podmínky naleznete na obecních stránkách a na úřední desce.

 

Blahopřání

V dubnu slaví své významné životní jubileum paní Miluše Adamírová, Lidmila Vávrová, Vlasta Hloušková, Blanka Vágenknechtová a Jiřina Bláhová všechny ze Stružince. Srdečně všem blahopřejeme!