Konečně prázdniny

Každý rok docházelo k tomu, že poslední školní den jsme se loučili se žáky 4. třídy, kteří odcházejí na vyšší stupeň ZŠ do Lomnice n. Pop.. Letos tomu však bylo jinak. Vzhledem k tomu, že v září nepřijde ani jeden prvňáček, tak jsme se rozhodli, že se otevře pátá třída u nás a tím počet dětí zůstane stejný, jelikož nám žádné dítě neodchází.

Shodou okolností je, že je to přesně 10 let, kdy roku 2010 koncem školního roku byla pátá třída na naší škole zrušena. Je potřeba si uvědomit to, že naše škola s počtem 17 dětí zůstává výjimková a je dofinancovávána obcí, která si je velice dobře vědoma toho, že se škola v naší obci musí udržet a udělá pro to vše.

Letošní školní rok byl jiný i tím, že jsme z důvodu pandemie Covid-19 museli školu zavřít na poměrně dlouhou dobu, což se nikdy předtím nestalo.

I s touto překážkou jsme si však dokázali poradit a díky učitelům a rodičům, kteří to neměli vůbec lehké a museli vše řešit nestandartním způsobem, se nám podařilo i toto zvládnout a děti se mohly vrátit zpět do lavic 25. května, kdy bylo zapotřebí zajistit spoustu věcí tak, abychom splňovali podmínky vládních a hygienických nařízení.

I tato situace nám ukázala, jak důležité je komunikovat mezi sebou a sdílet jednotlivé problémy a společně je překonávat.

Jsem velice rád za velmi kladný a pozitivní přístup naší paní ředitelky a věřím tomu, že spolupráce mezi školou a obcí nadále zůstane na tak kvalitní a profesionální úrovni, tak jako do současné doby a společně budeme zvelebovat nejen naší školu, ale i okolí a to hlavně zahradu, tak aby se naše děti, kteří sem chodí a chodit budou, cítily dobře a bezpečně.

Závěrem bych chtěl poděkovat celému školnímu personálu za odvedenou práci v těchto ne úplně lehkých dnech a všem popřát krásné a pohodové prázdniny ať už strávené v Čechách nebo v zahraničí, jelikož si to všichni zaslouží a v září opět nanovo v plné síle a s novým elánemJ

Krásné prázdniny.

 

Ohlédnutí za akcemi v obci

20. června na letním parketu na Pohoří, měl proběhnout další ročník POHOŘÍ FESTu, který se díky nepříznivému počasí na poslední chvíli musel zrušit, což všechny velice mrzelo.

Rozběhly se i všemi oblíbené Auto – Moto – Trhy v Tuhani na Nouzovce.

Začátkem měsíce červenec se uskutečnila akce opět v Tuhani vedle restaurace Tuhaňka pod názvem „TUHAŇ ŽIJE“, kde byl slavnostně odhalen rozcestník. Celá akce probíhala v přátelském duchu a díky krásnému slunečnému počasí se vše vydařilo na výbornou.

Hned následující sobotu se v Tuhani uskutečnil další ročník pro děti v závodech na terénních strojích.

Tímto všem organizátorům, kteří svůj čas věnují k pořádáním těchto akcí, velice děkuji a věřím, že v tomto budou pokračovat i nadále.

 

Červencové akce v obci

Kromě všemi oblíbené tradiční Auto – Moto – Trhy v Tuhani na Nouzovce, které jsou naplánovány na neděli 19. července a 2 srpna.

Další akce, která proběhne na letním parketu na Pohoří, bude taneční zábava a uskuteční se již 18. července od 20:00 hod. Tuto taneční zábavu pořádají dobrovolní hasiči Pohoří a myslivecké sdružení Pavlenka, zahrají zde kapela Tampelband Rock + W.I.X. Luboš Odháněl  

 

 

Blahopřání

    V měsíci červenec slaví své významné životní jubileum paní Miloslava Kobrlová a pánové Josef Kousal a Oldřich Vondrák ze Stružince. Srdečně blahopřejeme!