Obecní zaměstnanec

Na začátku března jste se mohli dočíst, že obec vyhlašuje výběrové řízení na obecního zaměstnance. Termín přihlášek musel být z důvodu, že se nikdo nepřihlásil, prodloužen až do dubna, kdy se nám přihlásili dva zájemci.

S oběma  byly provedeny osobní pohovory a z těch vzešlo konkrétní jméno nového obecního zaměstnance, který oficiálně nastoupil 1.8.2020

Své nové funkce se pan Řehák ujal velice rychle a zodpovědně.

Bohužel je poslední dobou hodně zaměstnáván úklidem kolem sběrných míst tříděného odpadu, která si někteří občané spletli se sběrným dvorem a odkládají zde vše, co doma najdou. Ačkoli by bylo vhodné tento odpad odvést do sběrného dvora, který je stále otevřený každou sobotu, nebo využít rotujících kontejnerů, které obec poskytuje 2x do roka.

Obecní zaměstnanec se stará o pořádek obce, zeleň a případně o drobné opravy obecního majetku.

 

 

 

Ohlédnutí za akcemi v obci

V areálu stružineckého hřiště, mělo v sobotu 29. srpna proběhnout již tradiční „Ukončení prázdnin 2020“. Bohužel z důvodu nepříznivého počasí byla celá akce přesunuta na následující víkend, a to na 5.9.2020. Počasí si i v tomto termínu s námi pohrávalo, ale tentokrát se akce pro děti uskutečnila a i přes ojedinělé přeháňky si to všichni pořádně užili a podařilo se uskutečnit vše, co bylo naplánováno. Děti si mohly na fotbalovém hřišti zasoutěžit o sladké ceny, poté se mohly svést hasičskou technikou, se kterou dorazili hasiči ze Stružince a z Pohoří. Jako zpestření se mohly povozit i vozem Škoda 1203, kterou přivezl Michal Borůvka, k dispozici byla i projížďka ve vojenské motorce. V průběhu celé akce si mohly děti zakoupit i tombolu, ve které vyhrály krásné ceny. Kolem devatenácté hodiny se nad fotbalovým hřištěm několikrát objevil ve svém letadle pan Malý, který pro děti rozhazoval také sladkosti. Celá akce byla zakončena zapálením táboráku.

Jako další akce, proběhlo v neděli 13.9.2020 v Tuhani na letním parketu vedle restaurace Tuhaňka, každoroční „Sousedské Posezení“, které uspořádali místní dobrovolní hasiči z Tuhaně.

I přes krásné počasí byla účast nízká, ale to nemohlo pokazit velmi příjemnou a pohodovou atmosféru celé akce.

Pro děti bylo připraveno několik soutěží.

Tímto chci všem organizátorům velice poděkovat za jejich práci a obětavost, kterou vynakládají k pořádání těchto akci.

 

 

Likvidace odpadů

Jako každoročně, i letos na podzim poskytne obec svým občanům ve spolupráci s fy. GWS s.r.o. možnost likvidace všech domovních odpadů včetně nebezpečných, velkoobjemových i elektroodpadů a kovů následujícím způsobem:

O sobotách 10. 10. a 17. 10. 2020 budou ve sběrném dvoře přijímány v době od 9.00 do 13.00 hodin od našich občanů všechny odpady z domácnosti bezplatně. Navíc o víkendu – v sobotu 10. října projede obcí po známých stanovištích i osvědčený rotující kontejner. Pro zájemce poskytujeme závazný přehled časů mobilního svozu na jednotlivých stanovištích:

 

Časový rozvrh pro podzimní rotující kontejner v r. 2020  
So  10. října 2020                                        
Stanoviště                                
 
       9,00 – 9,15 hod
Pohoří u vrtu
 
       9,15 – 9,30 hod
Pohoří u Dostálů
 
    9,30 – 10,00 hod
Stružinec u rybníka
 
  10,00 – 10,30 hod
Stružinec u školy
 
  10,30 – 11,00 hod
Stružinec pod Hůrkou
   
  11,00 – 11,15 hod
Bezděčín u kapličky
     
  11,15 – 11,30 hod
Tuhaň u Tuhaňky
     
  11,30 – 11,45 hod
Tuhaň u bývalé fy. Krejto
     
 
 
 
=    Možnost odevzdat NO, OO, elektro, železný šrot…

= Nepřijímají se odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné!
 
 
 
 
 
 
 
 

informace pro občany, že první sobota,  3.10. bude „KRÁTKÁ“ (9 – 11hod.).

 

Blahopřání

    V měsíci září slaví své významné životní jubileum pan Jaromír Janda a Karel Láska ze Stružince. Srdečně oběma blahopřejeme!