Co se u nás událo

Jak již jsem zmiňoval na besedách z občany, zastupitelstvo obce se rozhodlo začít pomalu pokračovat v obnově rybníka a jeho okolí, aby byl více přístupný všem občanům.

Proto jsme se rozhodli uspořádat brigádu.

Ta proběhla 30. 5. 2020 a cílem bylo odstranění veškerých náletových dřevin, které krásu rybníka zakrývaly. Byli osloveni všichni občané naší obce.

Díky ochotě některých z vás se nás sešlo 22 spoluobčanů, kteří zastupovali i jednotlivé naše místní spolky, z čehož jsem měl velkou radost.

Během dopoledne se nám podařilo pročistit okolí rybníka.

Tímto bychom chtěli všem zúčastněným velice poděkovat za jejich ochotu i pomoc.

Jediné co stojí za zamyšlenou je to, že většina dobrovolníků nebyli Stružinečtí rodáci, ale většinou to byli občané, kteří se k nám přistěhovali.

Ale zase na druhou stranu to byla první akce, kterou jsme touto formou udělali a i přes drobnou kritiku, že brigády občanů se dělaly za komunismu, já si to nemyslím a věřím, že příště bude účast určitě mnohem větší, jelikož jde spíše o to se i jen sejít a popovídat si a více se sblížit a to si myslím, že je hlavním účelem těchto akcí, které bychom chtěli dělat a tím i zkrášlit naší obec a ukázat, že nám na ní záleží.

Jako další větší akce pro občany proběhla hned druhý den a to 31. 5. 2020, kdy se do naší krásně zrekonstruované zvoničky vrátil ZVON.

Tento den proběhlo první slavnostní zvonění a naší obcí se nesl mohutný tón zvonu, který utichl již před 78 lety. Tento den byl vybrán i proto, že tomu bylo přesně 98 let, kdy byl v naší zvoničce zavěšen poslední zvon.

Počasí nám přálo a u tohoto slavnostního aktu se nás sešlo přibližně 150 občanů.

Dokonce nás přišel podpořit pan Brož a pan Ron, kteří dělají již několik let zvoníky v okolních obcí. Na konci celé akce si mohl každý vyzkoušet zazvonit a zájem byl veliký a to hlavně ze strany dětí.

Věříme, že se celá akce líbila a určitě chceme poděkovat všem, kteří se připojili a přispěli nebo ještě přispějí, ve stále probíhající sbírce a to buď do pokladničky, nebo na darovací účet.

 

Červnové akce v obci

Díky uvolňování po pandemii Covid 19 se konečně i rozjíždí všemi oblíbené tradiční Auto – Moto – Trhy v Tuhani na Nouzovce, které jsou naplánovány na neděli 21. června.

Jako další akce proběhne na letním parketu na Pohoří, kde se uskuteční další ročník POHOŘÍ FESTu, který se koná 20. června od 20:00 hod. Tuto taneční zábavu pořádají dobrovolní hasiči Pohoří a zahrají zde kapely Tampelband Rock a Seven

Tímto bychom vás všechny chtěli na tyto akce pozvat.

 

 

Blahopřání

    V měsíci červen oslavili své významné životní jubileum paní Miluše Bláhová, pan Oldřich Mikule ze Stružince a pan Jan Dostál z Pohoří. Srdečně blahopřejeme!