Upozornění všem chovatelům psů

Pravidelné a povinné každoroční očkování psů proti vzteklině se uskuteční tuto sobotu 8. září, a to opět od 13.00 hod do 13.30. – ve Stružinci u Stařiny, od 13.30 do 13.45 hod na Pohoří u Dostálů a v Tuhani u bývalé fy. KREJTO se bude očkovat od 14.00 hodin do 14.15 I letos je zajištěn náhradní termín pro očkování následující sobotu 15. září od 13.00 hod. do 13.15, ale pouze ve Stružinci u Stařiny.     Cena očkování zůstává nadále 100,-Kč za vakcínu. Podrobnosti lze získat z informačních plakátů v obecních vývěskách, případně v aktualitách úřední desky na obecním webu 

Samosběr brambor

Společnost ZEOS LOMNICE i letos nabízí možnost nákupu konzumních brambor k uskladnění formou samosběru. Osvědčená konzumní odrůda ADÉLA je letos nasázena na pozemcích v Nové Vsi nad Popelkou v lokalitě „Kněžsko“. Přístup na pole bude opět vyznačen jak z Nové Vsi, tak z Lomnice přes letiště. Brambory se budou vyorávat v pátek 7. září od 7.00 do 16.00 hod.a v sobotu 8. září v době od 7:00 do 12:00 hodin. Sebrané množství není nijak omezeno a cena brambor je stanovena na 900,-Kč/q. Součástí samosběru bude i letos nabídka Všestarské žluté cibule na uskladnění v balení rašl po 5 kg. Cena za balení je 70,-Kč.

Pozvánka na odložený poslední táborák

Tělovýchovná jednota Sokol tímto srdečně zve děti i dospělé tento pátek 7. září od 17.00 hodin do areálu stružineckého hřiště, na odložené zábavně – soutěžní odpoledne u příležitosti „Ukončení prázdnin 2018“. Pro děti budou připraveny úkoly a soutěže o sladké ceny, plánován je i přelet letadla s překvapením. Se soumrakem pak bude zapálen tradiční poslední prázdninový táborák. Pro všechny příchozí bude po celou dobu akce připraveno bohaté občerstvení. 

Pozvánka na stružineckou kopanou

Tuto sobotu 8. září sehrají naši fotbalisté další domácí utkání podzimní části nejvyšší okresní soutěže. Za soupeře jim tentokrát bude odvěký rival – hráči Sokola Nová ves nad Popelkou. Zápas začíná tradičně v 17. hodin a výbor oddílu kopané zve všechny fanoušky a příznivce domácího týmu na toto prestižní sousedské derby. Občerstvení v kiosku i v udírně bude samozřejmě vzorně zajištěno

Pozvánka do Tuhaně na burzu

Tuto neděli 9. září pokračuje letošní seriál AUTO-MOTO TRHŮ a burzy spotřebního zboží v Tuhani na „Nouzovce“. Opět můžete vybírat z pestré nabídky zboží všeho druhu i stáří, doplněné všemi doprovodnými akcemi pro děti i dospělé, na které jste zvyklí z minulých dílů. Ani tentokrát nebude chybět oblíbené občerstvení u tuhaňských hasičů.

A druhá nedělní pozvánka je též do Tuhaně, kam Vás místní Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve na SOUSEDSKÉ POSEZENÍ, spojené s oslavu 125. výročí založení tuhaňského sboru. Oslavy začínají tuto neděli 9. září od 13.30 hodin na letním parketu u Tuhaňky. Připraveny budou ukázky vlastní i zapůjčené požární techniky. Po celé odpoledne bude zdarma zajištěno bohaté občerstvení a všichni členové tuhaňského SDH se těší na Vaši hojnou návštěvu

 Informace od kominíka

Kominická firma p. Červinky v zastoupení pana Kopeckého oznamuje v předstihu občanům, že    v pátek 28. a v sobotu 29. září bude po obci opět nabízet čištění komínů a kontrolu a celé spalinové cesty. Zájemci o tuto službu si mohou kominíka buď objednat telefonicky na OÚ, případně o čištění požádat přímo procházejí kominíky.