Omezení autobusové dopravy

Z důvodu opravy vad po stavbě kanalizace v Košťálově bude v druhé polovině dubna docházet ke krátkodobým úplným uzavírkám silnic II/283 – Košťálov – Semily a III/28310 – Košťálov – Stružinec přes Pohoří.

Uzavírky jsou rozděleny na etapy a omezí i dopravní obslužnost linkových autobusů včetně dočasného vyloučení obsluhy vybraných zastávek. Protože se jedná o krátkodobá omezení, nebudou se zavádět výlukové jízdní řády a na zastávkách budou vylepeny informace o dočasném vyloučení provozu.

Pro nás jsou podstatné tyto dvě:

Od pondělí 16. dubna od 8:00 hodin ráno do středy 18. dubna, do 18:00 hodin bude pro veškerou dopravu překopem úplně uzavřena silnice II. třídy č.283 v Košťálově u čistírny odpadních vod.

Následně od čtvrtka 19.dubna od 8:00 hodin ráno do neděle 22. dubna. do 20:00 hodin bude stejným překopem úplně uzavřena silnice III. třídy č. 28310 přes Pohoří na Košťálov na křižovatce k lomu před mostem přes Olešku.

Pokud tedy využíváte autobusovou dopravu, doporučuji si na vylepených letácích v zastávkách ověřit, zda Váš spoj v daný den opravdu pojede. Pokud cestujete autem, počítejte s časovou prodlevou na objíždění uzavírek.

 

Pozvánka od sousedů

Obec Veselá tímto zve všechny zájemce o nedávnou historii na besedu spojenou s promítáním o Karlu Hlaváčkovi, řídícím učiteli, protifašistickém odbojáři a zaníceném skautském činovníku. Dnes, v pátek 13. dubna od 18.00 hodin v sále školy ve Veslé bude o životě svého dědy Karla Hlaváčka fundovaně vyprávět jeho vnuk PhDr. Boris Hlaváček.