Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo Obce Stružinec zve všechny spoluobčany na pravidelnou podzimní besedu, která se uskuteční ve čtvrtek dne 23. listopadu od 1800 hod. ve velké zasedací místnosti OÚ. Na programu bude zhodnocení letošního roku i rámcový výhled na rok příští. Velký prostor bude opět věnován připomínkám a námětům z řad veřejnosti k práci celého OZ.