Aktuální Upozornění na vypínání elektriky v Tuhani

Společnost ČEZ Distribuce oznamuje občanům, že tuto středu 29. listopadu 2017 dojde z důvodu výměny účastnické přípojky k plánovanému přerušení dodávky elektřiny pro horní část Tuhaně, napájené z trafostanice u bývalého kravína fy. ZEOS. K výpadku proudu dojde v době od 7.30 do 13.30 hodin

Pozvánka do Tuhaně

Nájemce restaurace Tuhaňka, paní Monika Křížková, Vás tímto srdečně zve na sousedskou sešlost při příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem a čertem, které se uskuteční tuto sobotu 2. prosince mezi 17. a 18. hodinou před restaurací Tuhaňka. Atmosféru nadcházejících svátků navodí nejen vánoční hudba, ale mimo jiné i adventní svařáček na zahřátí do vlastního hrníčku.

 

Pozvánka pro seniory

Z důvodu probíhajících stavebních prací v sále obecní tělocvičny a absenci vhodného náhradního prostoru ZO rozhodlo o zrušení letošního tradičního předvánočního setkání s našimi seniory s náhradou ve vhodném termínu v předjaří. Děti z naší ZŠ budou své každoročně nacvičené vánoční pásmo prezentovat seniorům alespoň v rámci školní besídky, která se koná v pátek 8. prosince od 15.00 hodin netradičně v budově základní školy.