Informace z obecní knihovny

Upozorňujeme naše čtenáře, že před pravidelnou prázdninovou výlukou bude obecní knihovna otevřena naposledy dnes, v pondělí 3. července v obvyklou dobu od 14. do 16. hodin. Po prázdninách bude obecní knihovna opět pravidelně otevřena od pondělí 4. září.

Informace od kominíka

Kominická firma p. Červinky s omluvou oznamuje občanům, že díky velkému množství objednávek nemohli být všichni zájemci o kominické služby během avizované soboty 1. 7. uspokojeni. Proto bude čištění komínů pro evidované zájemce pokračovat ještě v úterý 4. a v pátek 7. července.

Aktuální upozornění na vypínání elektriky ve Stružinci

Společnost ČEZ Distribuce oznamuje stružineckým občanům, že příští pondělí 10. července dojde z důvodu pravidelné údržby k plánovanému celodennímu přerušení dodávky elektřiny pro všechny odběratele, napojené na trafostanici na Cikánce, u školy a u dílen ZEOSU. Celodenní výpadek postihne kromě celé Cikánky i všechny na pravé straně silnice od rozpojovacího bodu u Roubíčkových směrem nahoru po Vondrákovi a po levé straně od Štěrbových nahoru až ke Kudrnáčovým. Vypínání se tentokrát netýká Hůrky. K výpadku proudu dojde v době od 7.30 do 19.30 hodin