Pozvánka na Ustavující zasedání:  

Obecní úřad ve Stružinci informuje tímto občany o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Stružinec, svolaného dosavadním starostou na tento čtvrtek 1. listopadu od 18:00 hod. do velké zasedací místnosti obecního úřadu.

Na programu bude po složení slibu mimo jiné volba starosty, místostarosty a dalších orgánů obce na příští volební období, volba zástupce a náhradníka do mikroregionu Pojizeří, volba pověřeného zastupitele pro územní plánování i schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Závěrem bude dán prostor v diskusi zúčastněným občanům.

Nabídka palivového dříví

Obec Stružinec stále nabízí občanům palivové dřevo převážně kůrovcového původu z obecních lesů. Cena na odvozném místě bez dopravy je stanovena na 575,-Kč/ plnometr včetně DPH. Zájemci o palivo se mohou s informacemi o lokalitě a dostupnosti dřeva obracet na lesního hospodáře p. Václava Jelínka. 

Pozvánka na Lampionový průvod čtyř cest

Nadšenci okolo p. Brázdy Vás zvou v pátek 2. listopadu na Lampionový průvod čtyř cest, spojený s památkou zesnulých, který se zároveň pokusí propojit několik sousedních obcí – Tuhaň, Nedvězí, Košťálov a Pohoří. Na pohořském rozcestí „u plynu“ bude pro příchozí ze všech směrů připraven oheň, čaj a káva.

Z Tuhaně lesem přes „Hejkalku“ se startuje přibližně v 17:30, z Nedvězí od „Slaka“ cirka v 18hod, z Košťálova od viaduktu cestou okolo pohořského křížku se vychází také okolo 17:30, konečně nejkratší trasa z Pohoří, která je vhodná i pro menší děti startuje v 18:00 od hřbitova

Pozvánka do Tuhaňky

V pátek 2. listopadu od 18.00 hodin se v restauraci TUHAŇKA uskuteční další díl volného cyklu besed s cestovatelem Františkem Benešem. Živé vyprávění nejrůznějších zážitků s promítáním fotografií bude tentokrát z jeho cyklocesty po státech jižní Afriky. Pan Beneš se těší na Vaši hojnou účast. 

Pozvánka do Tuhaně na burzu

V neděli 4. listopadu dopoledne končí posledním dílem letošní seriál AUTO-MOTO TRHŮ a burzy spotřebního zboží v Tuhani na „Nouzovce“. Letos naposledy budete moci vybírat z pestré nabídky zboží všeho druhu i stáří, doplněné všemi doprovodnými akcemi pro děti i dospělé, na které jste zvyklí z minulých dílů.  Ani na poslední burze nebude chybět oblíbené občerstvení u tuhaňských hasičů.