Informace pro majitele psů

Povinné očkování psů proti vzteklině se uskuteční v sobotu 31. srpna, a to v obvyklých časech – od 13.00 do 13.30 hod. ve Stružinci u Stařiny, od 13.30 do 13.45 hod. na Pohoří u Dostálů a od 14.00 do 14.15 hod. v Tuhani u bývalé firmy Krejto.
Náhradní termín pro očkování je následující sobotu 7. září od 13.00 do 13.15 hod. ve Stružinci u Stařiny. Cena očkování zůstává nadále 100 Kč za vakcínu. Podrobnosti lze získat z informačních plakátů v obecních vývěskách, případně v aktualitách úřední desky na obecním webu.

Pozvánka na poslední prázdninový táborák

Tělovýchovná jednota Sokol tímto srdečně zve děti i dospělé na sobotu 31. srpna od 16.30 hodin do areálu stružineckého hřiště na zábavně – soutěžní odpoledne u příležitosti Ukončení prázdnin. Pro děti budou připraveny úkoly a soutěže o malé ceny, plánován je i přelet letadla s překvapením. Se soumrakem pak bude zapálen tradiční poslední prázdninový táborák. Pro všechny příchozí bude po celou dobu akce připraveno bohaté občerstvení.