Informace o přerušení dodávky vody

Z důvodu opravy na hlavním vodovodním řadu bude zítra, ve čtvrtek 3. října, od 8 hodin ráno na nezbytně nutnou dobu přerušena dodávka vody. Přerušení se dotkne celé části Královska.

Informace k pravidelnému podzimnímu úklidu

Po dohodě s odpadovou fy. GWS i letos na podzim poskytuje obec našim občanům možnost BEZPLATNÉHO odložení všech svých objemných a nebezpečných odpadů z domácností, včetně všeho vysloužilého elektra na sběrném dvoře ve Stružinci. Tato bezplatná služba bude na SD k dispozici ještě tuto sobotu 5 října v době od 900 do 1300 hodin.

A navíc se uskuteční i pravidelný mobilní svoz všech druhů odpadů známou formou rotujících kontejnerů po všech osmi tradičních sběrných místech, kde budete mít možnost v určený čas bezplatně odložit svůj odpad přímo do obsluhovaných kontejnerů. Ani letos se však nebudou přijímat odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné.

Časový harmonogram svozu je zveřejněn v aktualitách na obecním webu i ve všech obecních vývěskách.

Věříme, že tuto možnost opět přivítáte a služeb jak místního SD, tak i rotujících kontejnerů využijete.

 

Pozvánka na zájezd

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Stružinci pořádá 12 října výlet do Kopidlna tradiční výstavu Kopidlnský kvítek. Cena zájezdu je 150 Kč a odjezd bude v 8:00hod. Volných je už jen několik míst a zájemci se mohou přihlásit u paní Kopecké.

 

Pozvánka do Tuhaně na burzu

Tuto neděli 6. října dopoledne pokračuje další seriál AUTO-MOTO TRHŮ a burzy spotřebního zboží v Tuhani na „Nouzovce“.

Tak jako vždy budete moci vybírat z pestré nabídky zboží všeho druhu i stáří, doplněné všemi doprovodnými akcemi pro děti i dospělé, na které jste zvyklí z minulých dílů.

A samozřejmě nebude chybět ani oblíbené občerstvení u tuhaňských hasičů