Pozvánka do Tuhaňky

V sobotu 7. března od 18.30 hodin se v restauraci TUHAŇKA uskuteční další díl volného cyklu besed s cestovatelem Františkem Benešem. Živé vyprávění nejrůznějších zážitků s promítáním fotografií na téma „Afrikou na kole z jihu na sever“. Pan Beneš se těší na Vaši hojnou účast.