Dětský karneval:

Stružinečtí hasiči se touto cestou omlouvají, v souvislosti s nařízením vlády se DĚTSKÝ KARNEVAL, který se měl konat v sobotu 14. března ruší a bude přesunut na jiný termín. O náhradním termínu vás budeme včas informovat.