Informace od kominíka

Kominická firma p. Červinky s omluvou oznamuje občanům, že díky velkému množství objednávek nemohli být všichni zájemci o kominické služby během uplynulé soboty 1. července uspokojeni. Proto bude čištění komínů pro evidované zájemce pokračovat ještě v úterý 4. a pak v pátek 7. července.

Aktuální upozornění na vypínání elektriky ve Stružinci

Společnost ČEZ Distribuce oznamuje stružineckým občanům, že v pondělí 10. července dojde z důvodu pravidelné údržby k plánovanému celodennímu přerušení dodávky elektřiny pro všechny odběratele, napojené na trafostanici na Cikánce, u školy a u dílen ZEOSU. Celodenní výpadek postihne kromě celé Cikánky i všechny přípojky na pravé straně silnice od rozpojovacího bodu u Roubíčkových směrem nahoru po Vondrákovi a po levé straně od Štěrbových nahoru až ke Kudrnáčovým. Vypínání se tentokrát netýká Hůrky. K výpadku proudu dojde v době od 7.30 do 19.30 hodin

Informace z obecního úřadu

Obecní úřad ve Stružinci bude ve dnech 7. a 10. července uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené, resp. z důvodu celodenního plánovaného přerušení dodávky elektřiny.