Informace ze SD

Upozorňujeme občany, že od začátku května je Sběrný dvůr ve Stružinci otevřen již opět každou sobotu, a to v době od 9.00 do 11.00 hodin. Opět zde můžete bezplatně odložit veškeré vytříděné složky domovního odpadu včetně všech malých i velkých vyřazených elektrospotřebičů a svítidel.

Informace o změně ve vývozu popelnic

S koncem dubna skončilo pro vývozy popelnic zimní období s týdenní frekvencí svozů. Od května jezdí popeláři každý sudý pátek, to znamená, že první vývoz v letním 14 ti denním režimu proběhne v pátek 7. května a dále pojedou popeláři 21. května a každý další sudý pátek.

Ukliďme Česko

Kdo má zájem ve volném čase udělat něco pro přírodu ve svém okolí, má ideální příležitost o tomto víkendu 1. a 2. května 2021. zúčastnit se dobrovolné akce Ukliďme Česko. Nadšenci a dobrovolníci, kteří mají zájem se mohou hlásit telefonicky nebo osobně nejpozději do pátku 30. dubna u pana J. Hrubého (tel. č. 724 179 995) pro obce Stružinec a Tuhaň nebo u pana P. Šulce (tel. č. 737 587 190) pro obec Pohoří.

Pytle budou zajištěny, rukavice a reflexní prvky si prosím přineste vlastní.

Pojďme si uklidit naše obce, ať se nám zde dobře žije!