Mobilní Pošta

Zítra ve čtvrtek 6. 5.2021 od 13:35 do 14:00 bude u obecního úřadu ve Stružinci možnost využít služeb České pošty. Tuto službu budete moci využívat celí květen, každý čtvrtek ve stejném čase a na stejném místě. Zde si budete moc vyřídit – Příjem vnitrostátních i mezinárodních zásilek, poštovní poukázky, služby SIPO, prodej kolku, cenin nebo telefonních karet

 

Pozvánka do Tuhaně na FARMÁŘSKÝ TRH

Tuto neděli 9. května dopoledne proběhne po dlouhé odmlce nový seriál FARMÁŘSKÝCH TRHŮ v Tuhani na „Nouzovce“. 

 

Informace ze SD

Upozorňujeme občany, že od začátku května je Sběrný dvůr ve Stružinci otevřen již opět každou sobotu, a to v době od 9.00 do 11.00 hodin. Opět zde můžete bezplatně odložit veškeré vytříděné složky domovního odpadu včetně všech malých i velkých vyřazených elektrospotřebičů a svítidel.

Informace o změně ve vývozu popelnic

S koncem dubna skončilo pro vývozy popelnic zimní období s týdenní frekvencí svozů. Od května jezdí popeláři každý sudý pátek, to znamená, že první vývoz v letním 14 ti denním režimu proběhne v pátek 7. května a dále pojedou popeláři 21. května a každý další sudý pátek.