Pozvánka na Ustavující zasedání:

Obecní úřad ve Stružinci informuje tímto občany o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Stružinec, svolaného dosavadním starostou na tento čtvrtek 20. října od 18:00 hod. do velké zasedací místnosti obecního úřadu.

Na programu bude po složení slibu mimo jiné volba starosty, místostarosty a dalších orgánů obce na příští volební období, volba zástupce a náhradníka do mikroregionu Pojizeří, volba pověřeného zastupitele pro územní plánování i schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Závěrem bude dán prostor v diskusi zúčastněným občanům.