Aktuální upozornění na vypínání elektřiny:

Společnost ČEZ Distribuce oznamuje občanům, že v úterý 15. listopadu. 2022 dojde z důvodu zásahu na vysokém napětí k plánovanému a oznámenému přerušení dodávky elektřiny od 07:30 do 15:30 hod v dotčené lokalitě  Stružince, část staré cesty, horní část Stružince a Hůrka, dotčená místa najdete na našich webových stránkách.

Stružinec

č. p. 13-24, 50, 61, 63, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 89, 99, 102, 105, 112, 117, 118, 119, 124, 128, 129, 131, 140, 141, 151, 163, 172, 174, 180, 185, 191, 193, 195-200, 202, 204-217, 220, 222, 225, 226, 227

kat. území Stružinec u Lomnice nad Popelkou (kód 757233)

parcelní č.

ST.26, 77/8, 97/2, 339, 1417/1, 1536/23, 1559

Aktuální Informace o částečném omezení provozu

V souvislosti s rekonstrukcí chodníku a asfaltové cesty od křižovatky u váhy až po základní školu, dojde od středy 16. 11. 2022 k částečnému omezení provozu, z důvodu frézování vozovky. Proto žádáme všechny občany, aby dbali zvýšené opatrnosti v tomto úseku.

Děkujeme za pochopení.