Společnost ČEZ Distribuce oznamuje občanům, že 18. 9. 2019 od 7:30 do 17:30 dojde z důvodu zásahu na vysokém napětí k plánovanému a oznámenému přerušení dodávky elektřiny v lokalitě Stružinec střed: u čísel popisných – 17; 199; 22; 21; 23; 24; 180; 28; 177; 62; 135; 57; 188; 33; 32; 183; 34; 35; 159 a 36