Výkup pozemků pod chodníkem na Kolářák

V zájmu zachování kontinuity správy věcí obecních přebírám i pokračování procesu legalizace nového stavu po svém předchůdci, který úspěšně dokončil významnou liniovou stavbu chodníku, spojující Stružinec s Lomnicí nad Popelkou.   K završení všech úkonů, které by mohly být v budoucnu překážkou řádného užívání této významné stavby chybí  ještě odkoupení části pozemků, které nebyly ve vlastnictví obce a zastavěny byly pouze na základě Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, kde se stavebníkem rozumí Obec Stružinec. Po dokončení a následném zaměření skutečného stavu celé stavby byly na geometrických plánech odděleny pozemky celkem čtyř vlastníků. Největší část chodníku leží na pozemku Krajské správy silnic Lb kraje, potažmo přímo Libereckého kraje, který nám převedl tyto pozemky na základě darovací smlouvy bezúplatně. Zbývají však ještě soukromí vlastníci, kteří jsou omezeni ve výkonu svých vlastnických práv a kteří čekají na nápravu. Velikou komplikací je však loni uskutečněná digitalizace katastrálního území Stružinec, která má za následek značné množství nesrovnalostí s původními geometrickými plány, které se tvořily ještě nad „papírovou“ katastrální mapou a které zvyšují pracnost hladkého úplatného převodu pozemků do vlastnictví obce. Ani smluvní zástavní právo na pozemky Zemědělské techniky situaci nezjednodušuje. K dovršení úspěšného narovnání vlastnických práv k zastavěným pozemkům proto vede cesta pouze přes úzkou spolupráci přímo s Katastrálním úřadem v Semilech.

Burzy v Tuhani

Tradice se daří i přes mírně opadající zájem udržet a tak žádost pana Martina Fišery z Chuchelny na pořádání již sedmého ročníku akce AUTO-MOTO-TRHY v  Tuhani na „Nouzovce“ byla všemi dotčenými orgány souhlasně vyslyšena a řádně povolena. Celkem se na letošní rok chystá rekordních 17 prodejních termínů vyplňujících každý druhý víkend od dubna do listopadu. Začínají už v neděli 8. dubna. Následují sobota 21. dubna, neděle 6. a sobota 19. května, neděle 3. a sobota 16. června,  neděle 8. a sobota 21. července,  neděle 5. a sobota 18. srpna,  neděle 2. a sobota 15. září  a konečně neděle 7. a sobota 20. října a neděle 4. a sobota 17. listopadu. Jelikož jde již o sedmý ročník, je celkem zbytečné popisovat povětšinou shodnému okruhu zájemců o trhy rozsah omezení v parkování a příjezdu, vyznačené pořadatelem pomocí dopravního značení, ale i další nezbytné organizační limity, které zůstávají shodné s minulými ročníky. Doufám, že shodná, ne-li lepší, zůstane i letos úroveň poskytovaných služeb v občerstvení   u tuhaňských hasičů.

Pozvánka na jarní výstavu

Není to tak dlouho, co jsem se na těchto stránkách pochvalně zmiňoval o veliké návštěvnosti a úspěchu Adventní výstavy, pořádané našimi zahrádkáři a již je tu pozvánka na výstavu s diametrálně odlišným zaměřením, které již dostatečně prozrazuje její název :  JARO A VELIKONOCE

viz přiložený leták

Blahopřání

V březnu slaví své významné životní jubileum pan Jiří Dlouhý ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!