Zimní údržba

Právě končící rekordně mírná zima, ostatně jako většina dění okolo nás, má své klady i zápory. Jedni ji přivítali, druzí zase zatracovali. Nesporně však většině z nás dokázala uspořit nemalé finance na nákladech na vytápění domácností či úklidu sněhu. Ani obec není výjimkou. Pravidelně je v obecním rozpočtu nutno počítat s částkou min. 100 – 150 tis. Kč právě na zimní údržbu místních komunikací a jarní mechanizovaný úklid použitých posypových materiálů. I přes vědomí, že letošním rozmarům zimního počasí nemusí být zdaleka konec, mohu konstatovat, že náklady zimní údržby byly dosud rekordně příznivé. Na konci listopadu 2013 musela fy ZEOS, zajišťující pro obec tuto službu, vyjet se svojí technikou jen jednou, a to jen na 2,5 hod. V prosinci bylo nutno vyhrnovat jen 7. a 8. 12, další náklady 15. a 20. 12. 2013 jdou na vrub posypům zledovatělých cest. I tak se jednalo za celý měsíc jen o 21,5 hod. jízd a 4t posypové drtě. Doposud posledním hodinovým výjezdem posypového vozu s tunou posypu na část zledovatělých komunikací byl 30. leden. Pověstný „bílý“ únor nás již hýčkal více předjarním, než zimním počasím, které přetrvává i nadále. Celkově si tak zima dosud vyžádala necelých 23,7 tis.Kč.

 

   Burzy v Tuhani

Je to možná neuvěřitelné, ale zanedlouho pan Martin Fišer z Chuchelny bude 1. dílem zahajovat již 9. ročník celkem 17-ti dílného seriálu AUTO-MOTO-TRHY  a burz spotřebního zboží v Tuhani na „Nouzovce“.

Letošní „papírová válka“ se všemi dotčenými orgány, povolujícími zmíněnou akci, byla oproti loňsku zase o stupeň složitější i dražší.

Na konci r. 2013 totiž odsouhlasila rada Lb kraje v souladu s § 25 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích KSSLK navržený Ceník za zvláštní užívání silic II. a III. třídy, platný od 1.1.2014. Z něho nově vyplývá nejen velice výrazné zpoplatnění podobných sportovních, kulturních či komerčních akcí, pořádaných na pozemcích KSSLK, ale i zkrácení doby ke všem povolením. Prvotní pro pořadatele je totiž uzavření úplatné Smlouvy o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání podle nového ceníku, jež je nutným podkladem pro vše následné, a to se mohlo uskutečnit až po 1.1.2014.

I přes výše zmíněné komplikace se tradice tuhaňských burz na „Nouzovce“ daří udržet a žádost na pořádání byla souhlasně vyslyšena a řádně povolena. V případě příznivého počasí začínají už v neděli 23. března. Další termíny následují:

Ne 6. a Ne 20. dubna,

Ne 4. a So 17. května,

Ne 8. a Ne 22. června,

Ne 6. a So 19. července,

Ne 3. a Ne 17. srpna,

Ne 7. a So 20. září,

Ne 5. a So. 18. října,

Ne 2. a Ne 16. listopadu.

Všechna nezbytná organizační a dopravní opatření a limity během akcí zůstávají shodné s minulými ročníky. Předpokládám a věřím, že shodná, ne-li lepší, zůstane i úroveň tradičně poskytovaných služeb v oblasti občerstvení u tuhaňských hasičů.

 

Pozvánka

Stružinecké tvořilky zvou všechny příznivce patchworku a „krásných zbytečností“ na již tradiční výstavu „Jaro a Velikonoce“, která proběhne pouze v sobotu 12. 4. 2014 v době od 9:00 do 18:00 v Zasedací místnosti Obecního úřadu ve Stružinci. V nabídce bude opět spousta jarních dekorací i patchworkových výrobků.

Na všechny se těší stružinecké tvořilky.

Blahopřání

V měsíci březnu slaví svá významná životní výročí páni Jiří Mašek  a Václav Kovář z Tuhaně

a dále paní Vlasta Vaníčková,  Josefa Hloušková a  Alena Vávrová,

a páni Jaromír Roubíček, Jaroslav Peškar a Vladimír Kysela,  všichni ze Stružince

                Srdečně blahopřejeme!