Další část modernizace VO

Jistě mnozí z občanů na začátku března zaregistrovali problémy s funkcionalitou veřejného osvětlení ve Stružinci. Na vině je instalace nového rozvaděče pro VO, jehož součástí byla výměna nejen dožilého pilíře a silových prvků (stykačů a jističů), ale i nový, plně elektronický, digitální soumrakový spínač se spínacími hodinami. Ten nahradil dosud sloužící Aspon relé se soumrakovým čidlem, spojené s mechanickými spínacími hodinami pro noční pauzu v osvětlení.

Výhodou moderního spínače je bohatá programovatelná výbava v nastavení mnoha osvětlovacích režimů na celý rok dopředu, vyváženo je však poměrně složitým postupem v nastavení požadované funkce. Nejen, že je třeba „vychytat“ nastavení úrovně světelného senzoru (v luxech) na překlopení funkce při stmívání a rozednění, která zajišťuje ekonomický provoz soustavy VO, ale ani nastavení noční pauzy pomocí vytvoření časových programů pro vypnutí a sepnutí v požadovaných časech se dnes již nejde bez patřičné navigace v dodávaném několikastránkovém manuálu. Bohužel ani s jeho pomocí, ani s pomocí odborníků z montážní firmy (Rydval elektro) se nezdařilo vše hned napoprvé.

Věřím, že po počátečním „osahání“ bude tento komponent přínosem pro bezproblémový a ekonomický provoz osvětlení.

V souvislosti s dlouho očekávanou a plánovanou druhou etapou rekonstrukce nadzemního vedení v lokalitě „na Cikánce“ od fy TEST směrem na Nové Dvory k Pazderovým, prováděnou fy. ČEZ Distribuce a.s., schválilo ZO i zde modernizaci VO.

Na nové betonové sloupy, (mimochodem trasované vhodněji na opačné straně cesty oproti stávajícímu stavu), nainstalovala po dohodě montážní firma zároveň s natažením svého silového kabelu i další, cca 310 metrů dlouhý, závěsný kabel AES 2×16 mm pro obecní veřejné osvětlení. Pro sjednocení použitých svítidel v soustavě jsme opět k náhradě dožilých výbojek zvolili shodný typ nových 35 W LED svítidel NEOJ2018, sloužících již podél hlavní silnice. Rekonstruovaný úsek byl dosud – s ohledem na frekventovanost – poměrně dostatečně osvětlen 4 tělesy. Nových světel jsme neplánovali více, jejich účinnost jsme však chtěli zvýšit vyšším umístěním ještě nad úroveň hlavy sloupů pomocí obloukových výložníků. Jak se záměr osvědčil, můžete posoudit každý z Vás.

   Burzy v Tuhani

Zima se již chýlí neodvratně ke svému závěru a mezi tradiční akce, které přerušila, patří i tuhaňské burzy na Nouzovce, pořádané p. Martinem Fišerem z Chuchelny. Pro všechny příznivce tohoto specifického nejen nakupování, ale i víkendového setkávání, přinášíme termíny letošního jubilejního 10. ročníku AUTO-MOTO-TRHŮ  a burz spotřebního zboží v Tuhani na „Nouzovce“.

Opět 17-ti dílný, víceméně „nedělní“ seriál začíná už v neděli 22. března.

Další termíny následují:

Ne 5. a Ne 19. dubna, Ne 3. a Ne 17. května, Ne 7. a So 20. června, Ne 5. a Ne 19. července, Ne 2. a Ne 23. srpna, Ne 6. a So 19. září, Ne 4. a Ne. 18. října, Ne 8. a So 21. listopadu 2015.

Všechna nezbytná organizační a dopravní opatření a limity během akcí zůstávají shodné s minulými ročníky. Předpokládám a věřím, že shodná, ne-li lepší, zůstane i úroveň tradičně poskytovaných služeb v oblasti občerstvení u tuhaňských hasičů.

 

 

Pozvánka na výstavu

Stružinecké tvořilky zvou všechny příznivce ručních prací, patchworku a krásných zbytečností na tradiční jarní výstavu „JARO A VELIKONOCE“.

Výstava proběhne v sobotu 21. 3. 2015 od 9 do 17 hodin a v neděli 22. 3. 2015 od 8 do 12 hodin v zasedacích místnostech Obecního úřadu ve Stružinci.

 

 

                       Blahopřání

V měsíci březnu lednu slaví svá významná životní jubilea paní Marie Hašková z Pohoří a pan František Máka a paní Ludvika Prachařová ze Stružince.

                            Srdečně blahopřejeme!