Výstavba chodníku
V dubnových LN jsem psal o zahájení prací na výstavbě chodníku „Kolářovým kopcem
k parkovišti ZT“. Nyní bych chtěl informovat o tom, jak tato pro obec největší a nejdůležitější
akce posledních let pokračuje. Na začátku musím napsat, že mě mrzí můj špatný odhad
dokončení na přelomu května a června. V současné době jsou hotovy zemní práce, nová i
rekonstruovaná kanalizace, částečně je v zemi uložen rozvod veřejného osvětlení a bylo
započato s betonováním obrubníků a pokládkou zámkové dlažby od parkoviště Zemědělské
techniky.
Stavební činnost je pozastavena v Kolářově kopci, protože zde vázne realizace přeložky
nízkého napětí. Stavební povolení již nabylo právní moci, ale v současné době jednáme o
oprávněných nákladech na tuto investici. Důvodem je to, že dle zákona „přeložku zařízení
přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník (ČEZ) na náklady
toho, kdo potřebu přeložky vyvolal“. V našem případě to je Obec Stružinec.
Nyní mohu napsat pouze to, že prvotní požadavky na zafinancování projektu, inženýrské
činnosti, věcných břemen a realizace samotné byly opravdu vysoké. Částku cca 420 tis. Kč
odhadnutou, ve smlouvě o smlouvě budoucí sepsanou při žádosti o přeložení sítě přesáhly
téměř jednonásobně.
Věřím, že se rozumně dohodneme a že práce budou co nejdřív pokračovat. Nejvíc mě na tom
mrzí, že naši zákonodárci umožňují jedné z nejbohatších a nejvýdělečnějších firem v naší
republice, kterou financujeme všichni, chovat se tak, jak se chová. Rozvod elektřiny, na
kterém budou desítky let bez jakékoliv údržby vydělávat jim ze zákona musí zaplatit někdo
jiný a navíc včetně věcných břemen na jejich zařízení.
Na závěr, si už nedovolím odhadnout termín dokončení, ale uděláme vše pro to, aby mohl
chodník co nejdříve sloužit svému účelu.