Hřiště již slouží dětem

V neděli 31. května jsme se sešli symbolicky před Dnem dětí, abychom jim předali ne symbolický, ale pořádný dárek. Oficielně byl otevřen a dětem předán areál dětského hřiště na Cikánce pod lesem. Jak jsem psal v minulém čísle, rozhodlo se zastupitelstvo obce do tohoto prostoru, kde byly staré, kovové a zdraví nebezpečné prolézačky investovat. Firma TR Antoš z Turnova a H+N+H Hrabačov zde odvedli dobrou práci. Vzniklo zde místo jak pro setkávání dětí, tak i rodičů, které v naší obci, dá se říct, chybělo. Prostor ještě zbývá doplnit lavičkami, bude zde sedací souprava se stolem a pevné ohniště.

Samotné otevření provázel snad největší liják z celého víkendu. I přesto se sešlo okolo třiceti dětí s rodiči, babičkami a dědečky. Přítomným byly podány veškeré informace o této stavbě, jejíž celková hodnota dosahuje ceny 400 tis. Kč. Dále byli seznámeni s provozním řádem, který je umístěn ve vývěsce na tenisové boudě. Děti dostali malé občerstvení, a protože opravdu lilo, tak jsme se brzo rozešli.

Na závěr přeji všem dětem, aby jim hřiště dlouho sloužilo, aby zde rozvíjeli svou motoriku, zvyšovali si fyzické schopnosti a pokud možno bez úrazů se zde i s rodiči či prarodiči rádi scházeli.

Úplně na závěr musím říci, že veškeré herní prvky jsou certifikovány, schváleny k používání, opatřeny dopadovou plochou, ale i přesto se musí bezpečnost a opatrnost dodržovat. Za děti zodpovídají rodiče, či jiná dozorující osoba a děti předškolního věku by zde bez dozoru neměli být. Zrovna tak by tu dětem neměli lézt starší dvanácti let, a už vůbec ne děti, které ukončí školní docházku. Udržování pořádku, si myslím, že je samozřejmost.