Stružinečtí hasiči držiteli druhého světového rekordu

O účasti na rekordu v dálkové dopravě vody hadicemi s použitím přenosných stříkaček PS 12 přečerpáváním ze stroje do stroje, který se konal 6. července 2002 na letišti v Mimoni (Hradčanech) jsem tenkrát psal. Voda byla v čase 10 hod. a 31 min. dopravena pomocí 153 čerpadel a 2 635 hadic B/75 do vzdálenosti 52,7 km. Rekordního pokusu se zúčastnilo 1 304 hasičů a hasiček ze 163 jednotek SDH.

Na květen letošního roku připravily hasiči z okresu Žďár nad Sázavou nový pokus o překonání stávajícího rekordu. Hlavním pořadatelem byl SDH Nové dvory a jejich velitel Jiří Sáblík. Akce se uskutečnila ve dnech 7. – 9. května a Stružinečtí byli opět u toho. Sraz zúčastněných sborů byl v atraktivním prostředí westernového městečka Šiklův mlýn na Vysočině a tentokrát se sjelo 287 jednotek z celé ČR a jedna ze Slovenska. Trasa rekordu vedla po silnicích a cestách od nejníže položeného bodu Žďárského okresu Dolní Loučky (295 m n.m.) na Devět skal (836 m n.m.), tak že s převýšením 541 m. Celková délka byla 63,46 km, použilo se 234 čerpadel, 3 553 hadic B/75 a zúčastnilo se 2 592 mužů a žen. Celé vedení bylo předem zavodněno a začátek čerpání byl v 1035 hod. a v 1745 po deseti minutách stříkání na Devíti skalách byl rekord uznán agenturou Dobrý den.

Naše jednotka měla 14 členů (10 mužů a 4 ženy) a odjížděli jsme v pátek 7. května do „Šikláku“, kde jsme se ubytovali. Počasí moc nepřálo, ale stan Nepal Vario o rozměrech 4 x 6 m zapůjčený z Technolenu jsme stihli postavit bez deště. V něm jsme se v pohodě všichni schovali a přečkali chvilkové přeháňky. Po docela náročném seznámení s prostředím, kolegy hasiči, dlouhém školení a přípravách na rekord jsme byli v sobotu (den D) probuzeni místním pyrotechnikem. Výstřely z děla už v 5 hod. ráno musely vzbudit i ty nejunavenější hasiče. Opět pršelo. Po seřazení vozidel a techniky jsme jeli cca 30 km na stanoviště 815 což byla 15 stříkačka na osmém cílovém úseku a k vrcholu Devíti skal zbývalo 1 600 m. Po propojení vedení, v kterém jsme měli 22 hadic (440 m) se provádělo zavodňování u nás z cisterny. Pak už se jen za občasného hlídání tlaků v hadicích čekalo, až k nám dojde tlaková voda z předešlých úseků. Naštěstí přestalo pršet a udělal se pěkný den. Naše technika sloužila úplně bez závad, tak že jsme neměli ani žádnou práci s výměnami hadic, se stříkačkou apod. Docela dlouhý pobyt na frekventované turistické trase v chráněné krajinné oblasti jsme si krátili různými hrami, komunikací s okolo jdoucími turisty apod. Byl to docela příjemný, i když náročný den. Potěšující je, že hodně okolo jdoucích diváků nás chválilo, že jsme nejslušnější hasiči na trase, protože jinde jsou už celkem slušně zmoženi alkoholem. My jsme se rozhodli jet na realizaci samotného rekordu nealko, protože jsme věděli z předešlé zkušenosti co nás asi tak čeká. I když abych se přiznal, tak část jednotky nám trochu piva z cíle (vrcholu Devíti skal) přinesla, ale šli se tam podívat jen jednou, protože to prý byl slušný kopec. V 1745 byl rekord uskutečněn a po sbalení hadic, úklidu techniky a stanoviště jsme se vrátili opět na základnu. Co se dělo tam, těžko popisovat, kdo neviděl slavit 2500 hasičů v amfiteátru Šiklova mlýna a v deset večer více jak 200 rozhoukaných a rozblikaných hasičských aut, tak neuvěří. Mně nezbývá než poděkovat Obci Stružinec, že nám účast umožnila a sponzorům, kteří nám to ulehčili, jsou to tyto firmy: EKOSEV Stružinec, Technolen Lomnice, ZEOS Lomnice a.s. a Strukart Stružinec. Tato akce prověřila mimo jiné i techniku, IFA, které je 31 let ujela bez problému téměř 500 km, hadice původní s autem stále drží a se stříkačkou také nebyl problém. A naposled byli prověřeni i členové jednotky a všem za to patří dík. Na závěr musím říct, že se nyní dohaduje, zda jde o překonání rekordu a protože byl každý v jiných podmínkách, tak jde o rekordy dva a SDH Stružinec je dvojnásobným světovým rekordmanem.

Jubilanti

V červnu slaví své významné životní jubileum tito spoluobčané: pan Jan Dostál z Pohoří, pan Oldřich Mikule ze Stružince a paní Božena Kalkusova z Tuhaně. Všem srdečně blahopřejeme.

Školní rok v MŠ Stružinec

S končícím krásným slunečným počasím začal nový školní rok 2009-2010 pro 17 dětí z Mateřské školy Stružinec. Listí na stromech se pomalu vybarvuje různými barvami a různobarevný je i každodenní program pro děti. Sotva se „rozfouká“ vítr, vyzkouší si děti výrobu draků z papíru. V září byl uskutečněn tzv. „bramborový den“, kdy byl pro děti i s rodiči připraven program a soutěže o ceny z brambor. Na podzim začal plavecký výcvik pro předškoláky v plaveckém bazénu v Jičíně. S přibývající zimou a občasnými sněhovými vločkami se začaly měnit činnosti a vše se začalo točit kolem „čertovských „ radovánek.  Jeden celý den byl totiž věnován „čertovské školce“, kdy děti i učitelky v maskách luciferů, čertů a belzebubů zpívaly, tančily, soutěžily a vyzkoušely si čertovské dovádění. A pak už přišly vytoužené Vánoce a s nimi splněná přání. Vánoční stromeček ve školce se rozvoněl a pod ním našly děti dárky. Vyzkoušely si i pečení vánočního cukroví a tak mohli být doma dobrými pomocníky. Aby rodiče nepřišli zkrátka, připravily pro ně děti vánoční besídku v sokolovně. V krásné vánoční atmosféře zazněly koledy a vánoční říkanky. Všude plno sněhu a předškoláci vyráží s bruslemi v batůžku na lomnický zimní stadion, kde si procvičili své bruslařské umění. Na zakončení zimy proběhl maškarní rej, kde všechny děti v maskách princezen, čarodějů, tanečnic atd. opět tančily, zpívaly a dováděly. Školku navštívilo loutkové divadlo a vystoupilo s programem „Staré pohádky české, aneb co si Kašpárek z Jiráska zapamatoval“. Pro děti velmi zajímavým byl výcvik psů, který byl určen dětem předškolního věku. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o psech a jejich výcviku a také jim byl výcvik názorně předveden. Dubnovou typickou akcí je REJ ČARODĚJNIC. I letos tomu nebylo jinak. Čarodějnice a čarodějové na košťatech řádili jak opravdové. A protože už špatného počasí bylo dost, přivolali teplíčko…začali jsem výtvarnými technikami a provedli s dětmi batikování čepic – kšiltovek, které sloužily jako poznávací znamení na výletě. Výlet se uskutečnil v měsíci červnu v zoologické zahradě ve Dvoře Králové.  To už pomalu nastávalo skutečné léto a příprava na prázdniny. Kromě výše jmenovaných akcí probíhají pro děti besedy zaměřené na různá poznávání a osvojování zvyků a návyků. Například pro radost z knihy a vytvoření vztahu k ní, proběhlo čtení s vedoucí Městské knihovny „Babčou Alčou“. K vytvoření vztahu dětí ke zvířatům přispěla návštěva výstav v Lomnici nad Popelkou a Syřenově. Zde si děti prohlédly i zemědělskou techniku.

Dříve ale, než ukončíme společné zážitky před prázdninami v současné době již 22 dětí v mateřské školce, uskuteční se noční přespávání, které bude současně loučením s budoucími školáčky a bude doplněno lampionovým průvodem vesnicí, opékáním vuřtů, stezkou odvahy, posledním soutěžením a měřením sil.

A pak už rychle připravit nový plán činnosti pro příští školní rok, aby byly činnosti alespoň tak stejně barevné, jako v roce letošním.

učitelky M.Pavelková a M.Fišarová

Poděkování

Stružinecká škola se mění k lepšímu. Naše velké poděkování patří všem těm, kteří vždy rádi pomohoua to nejen vlastními silami, ale i finančními prostředky dle svých vlastních možností / byť se jedná o zřizovatele školy, o jednotlivce, nebo o firmy či zájmové organizace sídlící v obci/.

Letos odchází ze 4.roč. pouze jeden žák T.Ebert. Patřil mezi velmi dobré a svědomité žáky. Přejeme mu hodně úspěchů také v ZŠ Lomnici n.Pop.

Hezké prázdniny všem zaměstnancům školy, všem dětem i jejich rodičům a děkujeme za dobrou spolupráci se školou.

PaedDr.Z.Kozáková,ředitelka

Prosím o zveřejnění

Děkujeme toto cestou všem přátelům, kamarádům, spolupracovníkům a známým, kteří se v hojném počtu přišli dne 14. května rozloučit s naším milovaným manželem, tatínkem a dědečkem, panem Josefem Maternou. Děkujeme za květinové dary i písemně projevenou soustrast.

Manželka Jaroslava Maternová a synové Leoš a Luboš s rodinami.

Pozvánky

TJ Sokol Stružinec – oddíl kopané Vás zve  na poslední mistrovské utkání Stružinec – Dolní Branná B, které se hraje v sobotu 19.6. od 17 hod. Po skončení se koná pobava k ukončení sezóny. Hudba k poslechu i tanci a občerstvení zajištěno. Slosovatelné vstupné!

Pozvánka na dětský den a hasičskou soutěž na Pohoří

SDH Pohoří pořádá v sobotu 26. června pro rodiče s dětmi ze širokého okolí dětský den, který začíná v 10 hodin v areálu letního parketu. Nebudou chybět soutěže o ceny, hudba a občerstvení.

Od 14 hodin program pokračuje a uskuteční se zde 5. ročník soutěže v požárním sportu

„O Pohořský pohár. Občerstvení je taktéž zajištěno.