Putování za zvířátky pro školáky

V pátek 30.května proběhl již 5.ročník etapové hry školní družiny při základní škole Stružinec.

Na trasu s 11 kontrolami vyrazily, kromě jednoho nemocného, všechny děti se svými rodiči.

Cestou si vyzkoušely své znalosti a odvahu při poznávání zvířat a jejich mláďat, jízdu na koni,

šikovnost při vyrábění nebo poznávání tajemných předmětů ze zvířecí říše.

Každý byl za svůj výkon odměněn a večer byl zakončen táborákem a opékáním vuřtů.

Děkujeme všem, kteří nám s touto hrou pomohli a také OÚ Stružinec za finanční příspěvek.

L.Budinová, vychovatelka ŠD

 

Oprava tarasu

Již několik let vnímá stružinecké ZO svúj rest, spočívající v opravě havarijního tarasu na Staré cestě            u č.p. 111, pro místní – u Cermanových. Ačkoliv byly finance v rozpočtu na tuto akci alokovány již dříve,   díky dotačním stavbám na zateplení nejprve budovy ZŠ, loni pak budovy hasičské zbrojnice a obecního úřadu, jejichž profinancování probíhalo vždy až na samém konci roku, dostala se tato priorita na pořad až nyní. Na základě výpočtu statika s ohledem na stále těžší dopravu i s ohledem na cenu bylo doporučeno obci stávající taras z rovnaných kamenných kvádrů nahradit vibrovaným litým betonem s dvouřadou armovací kari sítí, svázanou s betonářskými  roxorovými výztuhami o ø 20 mm.

Koncem května měla fy. p. Šlesingra všechno potřebné  – bagrovací techniku, armovací železa, šalovací desky i vzpěrové technologické řezivo a ostatní materiál k dispozici a po demontáži zábradlí se započalo s demolicí. Počáteční obavy z velké pracnosti při odstranění stávající opěrné zdi se ukázaly liché, neboť zbylé jednotlivé slepence kamenných kvádrů byly propojeny ocelovými pruty jen velmi sporadicky. Velkým nepřítelem se však ukázal omezený prostor mezi tarasem a domem p. Cermana. Při snaze minimálně poškodit stávající povrch asfaltové cesty a zároveň nepoškodit přilehlý dům bylo zapotřebí velké opatrnosti a citu bagristy nejen při demolici, ale hlavně při následném hloubení rýhy pro nový základ tarasu. V rámci možného zlevnění se při jeho betonáži zpětně použila větší část vhodných kamenných kvádrů z původní zdi. Díky tomu, že se podařilo stěnu terénu odebrat poměrně přesně bez velkých sesuvů, upustil zhotovitel od původně plánovaného oboustranného deskového šalování, staženého přes distanční trubky, jelikož zadní část by následně nebylo možno demontovat. Šalovala se tedy pouze pohledová strana, jejíž vyrovnání a hlavně zpevnění při zachování roviny v odklonu ke svislé ose i v trase tarasu bylo o to pracnější. Zadní část betonáže byla v místech větších mezer částečně oddělena dřevěnými deskami a následně se s  rostoucí vrstvou betonu, postupně navyšoval i kamenný zához k rostlému terénu. Po úspěšném odlití „těla“ tarasu a jeho zavadnutí přichází na řadu neméně pracné bednění pro vrchní ukončovací „hlavu“ opěrné zdi. Spolu s kotvícími prvky pro zpětné osazení zábradlí je to jedna ze závěrečných prací. Zbývá řádně usměrnit srážkovou vodu, zachycenou vyvýšenou hranou nové zdi do příčné ocelové svodnice, ústící do potoka.

Celkové náklady na akci nejsou v době uzávěrky listu ještě přesně vyčísleny, s kvalitou a rychlostí provedené práce však panuje velká spokojenost.

 

Pro pořadatele letních kulturních akcí v okolí uvádím ještě následujícítermíny letošních letních zábav na Pohoří :

 

sobota 19.7.2014 zahraje Realita Rock – hasičská zábava

sobota  16.8.2014 zahraje Tampel Band – společná zábava hasiči + myslivci

Snad bude tato informace přínosná pro všechny, kteří ještě budou rozhodovat o čase pořádání vlastních akcí v okolí.

 

Blahopřání

V měsíci červnu slaví svá významná životní jubilea pan Vlastimil Palič paní Miluše Bláhová, oba ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!