Dětský den a 3. ročník „Pohořského poháru“
V sobotu 14. června se v areálu letního parketu na Pohoří uskutečnil dětský den, na
který si přišlo v doprovodu rodičů bezmála čtyřicet dětí vyzkoušet své dovednosti. Bylo zde
pro ně připraveno deset soutěžních disciplín – chytání rybiček, skákání panáka, zatloukání
hřebíků, šplh na laně, střelba z luku nebo ze vzduchovky apod. Velikým zážitkem pro
všechny děti byla jízda dnes už hasičským veteránem (Tatra 805 „Kačena“) a možnost
vyzkoušení si opravdového požárního útoku na hořící domeček.
Odměnou jim za splněné disciplíny byly malé drobnosti věnované našimi sponzory –
EKOSEV,s.r.o. Stružinec, SAMOHÝL a.s. Lomnice n.Pop., ZEOS LOMNICE a.s. a OÚ
Stružinec.
V odpoledních hodinách se ve stejných prostorách konal 3. ročník hasičské soutěže
„Pohořský pohár“. Soutěžilo šest mužských družstev a bohužel pouze jedno družstvo žen.
Jelo se na dva útoky, s tím, že bude počítán lepší čas. V kategorii žen zvítězily (po pěkném
výkonu) jediné účastnice Želechy. Nejrychlejší byli muži ze Želech před Semínovou Lhotou
A a Stružincem. Čtvrté místo obsadila Tuhaň a pátá skončila Semínova Lhota B. Domácím se
nedařilo, nenavázali na úspěchy předešlých ročníků a skončili poslední.
Pro všechny ať už přišli soutěžit, podpořit své ratolesti, nebo hasiče bylo po celý den
připraveno občerstvení z udírny, smažily se bramboráčky, točilo se pivo i Kofola a zajištěny
byly i jiné laskominy jak pro děti tak dospělé.
Děkujeme výše jmenovaným sponzorům a všem pořadatelům, kteří se na přípravě a
průběhu tohoto velmi zdařilého dne podíleli.
Za SDH Pohoří P.P.
Výstava květin
ZO ČZS ve Stružinci si Vás dovoluje pozvat po loňském zdařilém obnovení tradice na
výstavu, tentokrát lilií, balkonových a pokojových květin. Místem pořádání je zasedací
místnost OÚ a přijďte ve dnech 19. – 21. července od 9 do 18 hodin, v pondělí do 15 hodin.
Vstupné je dobrovolné a budete mít i možnost odkoupení přebytků.
Nabídka pronájmu bytu
Po prázdninách se uvolní byt 3 + k.k.v nedávno přestavěné kampeličce Stružinec č.p.112.
Vzhledem k tomu, že stále máme výjimkovou školu bude upřednostněna rodina s dětmi, které
ji budou moci navštěvovat. Žádosti v písemné podobě přijímá Obecní úřad Stružinec, nejlépe
v úřední dny (po, st) od 730 – 1630 hod.
Blahopřání
V červenci slaví své významné životní jubileum pan Oldřich Vondrák. Srdečně blahopřejeme!