Pohořský pohár

Několika slovy bych se chtěl vrátit k 6. ročníku soutěže v požárním sportu v areálu letního parketu na Pohoří, nazvaný výstižně „Pohořský pohár“, který  proběhl v sobotu 25. června. Tomuto klání však předcházel od 10 hodin již tradiční Dětský den, který každoročně organizují pro naše nejmenší členové tamního SDH. I přes drobnou dopolední přeháňku se ho zúčastnilo přes 50 dětí od nejútlejšího věku a se svými rodiči strávili pěkné chvíle plné her a soutěží o zajímavé ceny, který vyvrcholil ukázkou ostrého zásahu hasičů proti skutečnému ohni. Věřím, že tato tradice Dětských dní bude zachována i do let příštích, neboť práce pro děti je vždy přínosem. Pohořákům děkujeme!

Od 14 hodin se pak začalo soutěžit na ostro. Na startu se prezentovalo jedno družstvo dětí ze Rváčova, jedny ženy z Křečovic a velmi slušných 13 kolektivů mužů. Na pořadu dne byly pro každé mužstvo přichystány dva měřené požární útoky vedené jednou z nadzemní a jednou z podzemní vodní nádrže. Ženy z Křečovic  a  děti ze Rváčova měly vítězství ve svých kategoriích již předem jisté a v mužské kategorii se nejlepším součtem časů tentokrát blýskli hasiči z Bozkova, jejichž dva týmy obsadily první dvě místa. Naděje Pohoří B se na moc pěkně rozjetém pokusu po prvním kole rozplynuly vinou utržené spojky céčka na rozdělovači a končí na 5. příčce. Na třetím místě nakonec končí Bystrá o 0,02 vteřiny před čtvrtým Košovem. To bych však nepovažoval za nejdůležitější. Podstatnější se mi zdá, že zdravá soutěživost a kamarádství udržuje tyto spolky vysoko na žebříčku společenského dění ve většině vesnic v okolí, což nejlépe dokládá i bohatá návštěvnost těchto akcí z řad diváků. Celkově se podařilo SDH Pohoří prezentovat obec v tom nejlepším světle, pořadatelé připravili vše pro úplnou spokojenost nejen soutěžících, ale každého, kdo se v sobotu na Pohoří dostavil. A těmito slovy ohodnotili soutěž vítězové z Bozkova na svých webových stránkách: Soutěž jako taková se nám moc líbila, a to bez ohledu na výsledek. Pěkně objednané počasí, pohodový pořadatelé, rozhodčí v klídku, výborné občerstvení za rozumné ceny,….. prostě bych to shrnul jako velmi příjemně prožité odpoledne. A za to SDH Pohoří patří velký dík !!

Hurá na prázdniny!

Čtvrtek 30. června byl i letos pro všechny školáky metou dlouze a toužebně očekávanou. Odměnou za dlouhé čekání a pěkné vysvědčení jsou přeci dvouměsíční prázdniny. I ve stružinecké škole byl poslední školní den slavnostní. Děti s kytičkou v ruce chtěli poděkovat svým učitelkám za další příděl vědomostí a znalostí, který za tento školní rok získali, paní učitelky zase na oplátku popřáli dětem prázdniny plné slunce, zážitků, dobrodružství a odpočinku k nabrání sil do dalšího učení. Pro 5 stružineckých dětí to však bylo loučení poslední. Po prázdninách pokračují Lukáš a Lucie Borůvkovi, Míša Fiedlerová, Martin Podzimek a Anička Zelenková  ve vzdělávání v lomnické  škole. Popřejme jim mnoho úspěchů v učení i mnoho nových kamarádů.

Výstava květin

Letošní  chladné jaro a hlavně  pozdní  květnové silné mrazy se odrazily i u stružineckého spolku zahrádkářů, kteří  pro letošek nemají dosti vlastních výpěstků nejen lilií, ale i ostatních květin, na kterých se ještě ničivě podepsaly i  kroupy. A protože se tím pádem nemají moc čím pochlubit, museli  pro tento rok s lítostí odvolat pořádání  tradiční letní výstavy květin, jež si pro svou vysokou úroveň oblíbili příznivci ze širokého okolí. Škoda!

Blahopřání

V měsíci červenci oslavují svá významná životní jubilea paní Kavanová Věra z Tuhaně a paní Davidová Božena z Pohoří.    Srdečně blahopřejeme !