Pokračování rekonstrukce budovy ZŠ – 2. část

S příchodem prázdnin začíná druhé kolo prací na dokončení investice do zateplení budovy ZŠ a MŠ ve Stružinci. Ještě před tím, než školáci opustili na zasloužené 2 měsíce své učebny, začala se škola halit do lešení. Jeho výstavbě musela ustoupit i část technického přístřešku v zadním traktu. Po jeho dokončení se přípravné práce soustředí na úpravu podkladu pod polystyrenový zateplovací fasádní systém. Před vlastní penetrací se musí všechna odfouklá místa, praskliny a poruchy na stávajícím břízolitu odstranit, pracné bude i následné vyrovnání všech ploch před lepením vlastního 140 mm izolačního polystyrenu. Přímou návaznost na zateplování obálky budovy mají i klempířské úpravy – výměna starých za nové, prodloužené parapety, prodloužení okapnic na atikovém průčelí i přístavbě sociálního zařízení, odsazení okapových svodů. Vyřešit se musí kotvení hromosvodů, na novou úroveň se musí přesadit HDS s jištěním elektrické přípojky i odvětrání ve školní kuchyni a další detaily na exteriéru.

Po loňském odvodnění obvodových základů drenážemi, odvětráním sklepa a nahrazení neprodyšných vnitřních obkladů nosných konstrukcí sanačními omítkami se situace s vlhkostí v soklovém zdivu výrazně zlepšila.  Přesto se budova bez obnovení hydroizolace chemickou clonou neobejde. Zvýšení odvodu nežádoucí zemní vlhkosti si vyžádá i poněkud odlišnou technologii tepelné izolace. Namísto projektovaného extrudovaného polystyrenu se jeví na pískovcový sokl vhodnější použití paropropustnější čedičové vaty.

Jak vidno, práce i na letošní letní měsíce bude dost a dost, výsledkem by však měla být zrenovovaná budova atraktivního vzhledu a hlavně výrazně menších provozních nákladů na vytápění.

Rekonstrukce rozvodů NN – Královsko

Na přelomu prázdninových měsíců července a srpna se podařilo realizační firmě EMSL Liberec dohodnout další termíny vypínání elektriky u Distribuce ČEZ, které je nezbytné pro pokračování započaté rekonstrukce rozvodů NN v Královsku. Jelikož se vypínání dotýká dvou transformátorů (u Kašparových a u Jórových) a tím i dvou částí obce, pokusil jsem se termíny a části trochu zpřehlednit.

Část obce postižená vypínáním transormátoru u Kašparových zasahuje celé Královsko, spodní úsek Staré cesty po Štěrbovi a pravou stranu podle silnice od samoobsluhy k Roubíčkovým – úsek č. 1.

Vypnutí transformátoru u Jórových postihne občany od Strukartu podél cesty Nad chalupy po Zlatníkovi – úsek č. 2.

Nahlášené přerušení dodávky elektriky v úseku č.1. proběhne ve dnech 24. a 25. července, dále 1., 2., 14. a 15. srpna 2012.

úseku č.2. proběhne přerušení ve dnech dnech 25. a 26. července, dále 6., 8. a 9. srpna 2012.

V obou úsecích a všech zmíněných dnech dojde k přerušení  dodávek elektřiny vždy v době

od  900 do  1500 hod.

Pozvánka na další pohořskou letní zábavu:

V sobotu 21. července se uskuteční v pořadí třetí, předposlední letošní zábava v areálu letního parketu na Pohoří. Tentokrát pod hlavičkou SDH Pohoří. O bohaté občerstvení se postarají osvědčení pořadatelé, o zábavu rocková kapela Tampelband. K hojné návštěvě a příjemnému pobavení co nejsrdečněji zvou pohořští hasiči!!!

Blahopřání

V měsíci červenci oslavují svá významná životní jubilea paní Kavanová Věra z Tuhaně

a paní Tůmová Růžena ze Stružince.

Srdečně blahopřejeme !