Výstava „ Jaro a Velikonoce“

V sobotu 28. a v neděli 29. března uspořádali stružinecké tvořilky avízovanou výstavu jarní a Velikonoční výzdoby a „Patchworku“. Jednalo se o druhý ročník a o jeho úspěšnosti svědčí téměř 400 spokojených návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout a inspirovat se velkým množstvím domácích výrobků převážně stružineckých spoluobčanek. Nechyběli ani přespolní vystavovatelé z Lomnice n. Pop., Benešova u Semil apod. Využit byl i drobný odprodej výrobků. Všem organizátorům patří dík a příslib podpory akcí příštích.

Burzy v Tuhani

Pro letošní rok nás pořadatel Martin Fišer – Rallyesport Chuchelna již po čtvrté požádal o povolení uspořádat v Tuhani u autobazaru a na Nouzovce známé auto-moto-trhy. Vzhledem k tomu, že v předešlých letech nebylo podstatných problémů, burzy si získaly velikou oblibu a ani výrazně neomezily a neznepříjemnily život tuhaňských spoluobčanů, dostaly tyto akce zelenou i v letošním roce. Podmínky zůstaly stejné, pořadatel bude mít veškeré potřebné souhlasy a vyjádření, zajistí dopravní značení tak, aby návštěvníci akce nepřijížděli k místu konání přes Tuhaň, případné stížnosti a připomínky občanů se budou ve spolupráci s OÚ neprodleně řešit a obci bude uhrazen poplatek ze vstupného.

Samotných akcí bude letos 12.  Zpravidla se budou konat v sobotu: 18. dubna, 16. a 30. května, 20. června, 18. července, 22. srpna, 19. září a 17. října, ale čtyřikrát i v neděli:

3. května, 5. července, 6. září a 4. října. Po dobu trvání bude v době od 400 do 1300 uzavřena silnice č. 904 od autobazaru ke křižovatce v Tuhani.

Návštěvníci zde budou mít možnost opět nakoupit náhradní díly na soudobá i historická motorová vozidla, veškeré hobby a veteš všeho druhu. Občerstvení jako tradičně zajistí hasiči z Tuhaně v budově zbrojnice.

Na závěr můžeme popřát pořadatelům i hasičům příznivé počasí a spoustu spokojených návštěvníků.

Pálení čarodějnic

TJ Sokol Stružinec zve touto cestou děti i dospělé na tradiční „pálení čarodějnic“, které letos vychází na čtvrtek. Jako každoročně nebude chybět výborné občerstvení z udírny a ostatní pochoutky včetně nápojů, tekutin pro zahřátí a pro děti bude připravena tombola. Začátek je v 19 hod. a k zapálení ohně dojde v 19.30 hod.

Pozvánka na Tuhaňský pohár

SDH Tuhaň zve na již 23. ročník soutěže v požárním sportu o „Tuhaňský pohár“. Koná se v sobotu 9. května od 9 hod. v areálu SDH u restaurace Tuhaňka. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z prvních soutěží zařazenou do okresního poháru, očekává se velká účast hasičských družstev. Občerstvení bude jako tradičně zajištěno.

Pozvánka na besedu

Ve čtvrtek 14. května od 18 hodin v sále tělocvičny se uskuteční tradiční jarní beseda ZO s občany. Program bude obvyklý: hospodaření obce v roce 2008, rozpočet a investiční akce na letošní rok a na závěr proběhne diskuse.

Blahopřání

V dubnu oslavili svá významná životní jubilea paní Vaistauerová Věra, Vávrová Lidmila a pan Lacko Robert, všichni ze Stružince. Srdečně blahopřejeme!