Obec plátcem DPH

Na konci února letošního roku dosáhla obec více jak milionového obratu ve sledovaných ekonomických činnostech (lesní hospodářství, provoz vodovodů, pronájmy bytových a nebytových prostor a některé příjmy z likvidace odpadů). Z tohoto důvodu se obec stává od 1. května plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Pro nás a pro občany to znamená, že vodné odečtené do konce dubna bude vybíráno bez DPH (16 Kč/m3) a od května se cena vody navýší o DPH 10% (16 + 1,60 Kč/m3). Obdobná situace je i u likvidace odpadů, v pronájmu nádob a prodeji pytlů je již DPH započtena. Co se týče platby příspěvku na likvidaci za č.p. nebo byt ve výši 300 Kč, zde bude od května přičítána DPH ve výši 20% a poplatek tak bude 360 Kč. Z tohoto důvodu doporučujeme občanům provést úhradu do konce dubna, protože od května budou mít poplatek za rodinu o DPH (60 Kč) dražší.

Výstava „ Jaro a Velikonoce“

V sobotu 27. a v neděli 28. března uspořádali stružinecké tvořilky avízovanou výstavu jarní a Velikonoční výzdoby, patchworku, amaterských obrázků, šperků a zkrátka všeho na co si ve spojení s touto tématikou a ručními pracemi vzpomenete. Jednalo se o třetí ročník a o jeho úspěšnosti svědčí více jak 400 spokojených návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout a inspirovat se velkým množstvím domácích výrobků převážně stružineckých spoluobčanek. Nechyběli ani přespolní vystavovatelé z Lomnice n. Pop., Benešova u Semil, Slané a td. Hojně využit byl i drobný odprodej výrobků. Všem tvořilkám patří dík a příslib podpory akcí příštích.

Burzy v Tuhani

Pro letošní rok nás pořadatel Martin Fišer – Rallyesport Chuchelna již po páté požádal o povolení uspořádat v Tuhani u autobazaru a na Nouzovce známé auto-moto-trhy. Vzhledem k tomu, že v předešlých letech nebylo podstatných problémů, burzy si získaly velikou oblibu i mimo hranice našeho kraje a ani výrazně neomezily a neznepříjemnily život tuhaňských spoluobčanů, dostal pan Fišer opět zelenou. Podmínky zůstaly stejné, pořadatel bude mít veškeré potřebné souhlasy a vyjádření, zajistí dopravní značení tak, aby návštěvníci akce nepřijížděli k místu konání přes Tuhaň, případné stížnosti a připomínky občanů se budou ve spolupráci s OÚ neprodleně řešit a obci bude uhrazen poplatek ze vstupného. Samotných akcí je letos 16, konají se v sobotu nebo v neděli a první již proběhla o velikonocích 4.4. Ostatní se uskuteční v těchto termínech:17. dubna; 2.,15. a 29. května; 6. a 19. června; 4. a 17.července; 8. a 21. srpna; 5. a 18. září; 3.,16. a 30. října.

Po dobu trvání bude v době od 400 do 1300 uzavřena silnice č. 904 od autobazaru ke křižovatce v Tuhani.

Návštěvníci zde budou mít možnost opět nakoupit náhradní díly na soudobá i historická motorová vozidla, veškeré hobby a veteš všeho druhu. Občerstvení jako tradičně zajistí hasiči z Tuhaně v budově zbrojnice.

Na závěr můžeme popřát pořadatelům i hasičům příznivé počasí a spoustu spokojených návštěvníků.

Pálení čarodějnic

TJ Sokol Stružinec zve touto cestou děti i dospělé do areálu fotbalového hřiště na tradiční „pálení čarodějnic“, které letos vychází na pátek. Jako každoročně nebude chybět výborné občerstvení z udírny a ostatní pochoutky včetně nápojů a tekutin pro zahřátí. Začátek je v 19 hod. a k zapálení ohně dojde v 19.30 hod.

Pozvánka na Tuhaňský pohár

SDH Tuhaň zve na již 24. ročník soutěže v požárním sportu o „Tuhaňský pohár“. Koná se v sobotu 8. května od 9 hod. v areálu SDH u restaurace Tuhaňka. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z prvních soutěží zařazenou do okresního poháru, očekává se velká účast hasičských družstev. Občerstvení bude jako tradičně zajištěno.

Pozvánka na besedu

Ve čtvrtek 13. května od 18 hodin se v sále tělocvičny uskuteční tradiční jarní beseda ZO s občany. Program bude obvyklý: hospodaření obce v roce 2009, rozpočet a investiční akce na letošní rok, současná problematika a na závěr proběhne diskuse.

Blahopřání

V dubnu slaví svá významná životní jubilea paní Adamírová Miluše, Hloušková Vlasta a Bláhová Jiřina, všichni ze Stružince. Srdečně blahopřejeme!