Burzy Tuhaň

Ani letos nepřeruší pan Martin Fišer z Chuchelny tradici v pořádání již osmého ročníku akce AUTO-MOTO-TRHY           v  Tuhani na „Nouzovce“. Celkem se na letošní rok chystá 15 prodejních termínů, které započaly už v neděli  7. dubna     a pokračují  20. dubna, 5. a 18. května, 2. a 22. června, 21. července, 4. a 17. srpna, 1. a 22. září, 6. a 19. října, 3. a 16. listopadu 2013. Přilákat by Vás mohla do Tuhaně na trhy nejen bohatá nabídka zboží zaměřená na auto-moto, hoby, dílnu, zahradu, farmářské produkty a v neposlední řadě i starožitnosti a veteš všeho druhu, stáří i původu.

Pro mnohé se staly celoročním tahákem třeba předváděcí jízdy novými vozy Dacia z autosalonu Auto Belda Jablonec nad Jizerou nebo pro děti připravované jízdy v terénních vozítkách a ježdění na koníkovi. Jiní dají přednost třeba připravovanému bohatému občerstvení u tuhaňských hasičů. O nic z tohoto výčtu aktivit nebudou návštěvníci ochuzeni ani letos. Všechny podrobnosti včetně aktualit naleznete též na internetové adrese www.trhy-tuhan.cz

 

Místní poplatky obci

I letos s dostatečným předstihem upozorňujeme občany, že splatnost poplatků (pes, odpady) je i letos do konce května. Výše poplatku dle OZV obce je stanovena za prvního psa na 150.- Kč a každého dalšího na 200.-Kč, za odpady na 400.- Kč na obyvatele (rekreační objekt) a rok. Na základě těchto OZV a nového daňového řádu může obecní úřad jako správce poplatků zvýšit tento až na trojnásobek v případě, že nebude zaplacen včas.

Občanům, využívajícím kontakt s OÚ elektronickou poštou, bude výzva k úhradám zaslána e-mailem v průběhu měsíce dubna.

Zároveň upozorňujeme na termín  dalšího odečtu spotřebované vody na konci dubna. Do této doby by měli mít všichni odběratelé uhrazeno vodné z podzimního odečtu k zamezení kumulace plateb.

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční jarní besedu, která se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna od 18 hod. v sále obecní tělocvičny u rybníka. Tentokrát budou na programu nejen tradiční informace o hospodaření obce v loňském roce, seznámení s rozpočtem a akcemi plánovanými na letošní rok, ale máme přislíbenou návštěvu hned dvou hostí. Vedoucí oddělení stavebního úřadu v Lomnici n. Pop., pan Josef Krpata nás seznámí se stavem a praktickými příklady ohlašovacích a povolovacích povinností stavebníků po loňské, poměrně rozsáhlé změně stavebního zákona.

V návaznosti na příspěvek v minulém vydání LN, týkající se aktuální povinností vlastníků nemovitostí likvidovat své odpadní vody v souladu s novou legislativou, Vám šířeji tuto problematiku přiblíží bývalý pracovník vodoprávního úřadu v Jilemnici p. Jan Hrdlička.

Na závěr je počítáno s dostatečným prostorem pro plodnou a aktuální diskusi.

 

Pohořské letní zábavy

zveřejňuji dílčí závazné termíny letošních letních zábav na Pohoří, známé do uzávěrky tohoto čísla. jedná se o pátky 14.června a 16. srpna 2013. Snad bude tato informace přínosná pro všechny, kteří ještě budou rozhodovat o čase pořádání vlastních akcí v okolí.

Pozvánka do divadla

V neděli 21. dubna v podvečer sehrají osvědčení ochotníci z Přepeř v obecní tělocvičně ve Stružinci další svoje nastudované divadelní představení, tentokrát operetku o třech dějstvích od K. Konstantina „TEČE VODA PROTI VODĚ“. Vstupné je 70,-Kč a začátek v 1700 hod. Přijďte se podívat, jak se nechá dělat dobré divadlo v absolutně nedivadelním prostředí!

Pálení čarodějnic

TJ Sokol Stružinec zve touto cestou děti i dospělé poslední dubnový večer na tradiční „pálení čarodějnic“ do areálu fotbalového hřiště. Věřím, že i přes prozatím dlouhodobou nepříznivou předpověď nástupu skutečných jarních teplot nás poslední dubnový den mile překvapí a tuto pořádanou akci podpoří příznivým počasím. Ani letos nebude chybět každoroční výborné občerstvení z udírny i ostatní pochoutky z kiosku, včetně studených a teplých nápojů. Začátek je v 19 hod, k zapálení ohně dojde po setmění, cca v 19.45 hod.

 

Blahopřání

V dubnu oslaví svá významná životní jubileum paní Jaroslava Vrkoslavová z Tuhaně a pan Jaroslav Švec ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!

  

 

Do společenské kroniky

Výročí  úmrtí:

Dne 2. dubna by se dožil 80 let pan Ladislav Prachař ze Stružince.

Zároveň 10. srpna uplyne již 40 smutných let od jeho úmrtí. S bolestí v srdcích stále vzpomínají a za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali, děkují rodiny Prachařova a Klikarova

(Foto doručeno domů do schránky ve st. 3.4.)