FESTIVAL SKONČIL ÚSPĚCHEM STRUŽINECKÝCH LOUTKÁŘEK

Letošní 24. ročník přehlídky reginálních loutkových divadel „Turnovský drahokam“, který se konal za účasti 15 soutěžících souborů od pátku 14. do neděle 16. března v turnovském divadle, přinesl velký úspěch našemu amatérskému loutkářskému souboru „Jakodivadlo Stružinec“ – Lence a Anežce Budinovým s Janou Čapkovou

Turnovské divadlo ožilo už v pátek ráno, kdy pro 180 dětí z mateřských školek nesoutěžně zahráli Pletené pohádky zdejší „Čmukaři“. Pak už se zdejší kulturní stánek pravidelně plnil dětmi a rodiči podle jejich času a podle toho, která ze 17-ti inscenací je v programu zaujala.

Vedle odborné poroty posuzovalo letošní výkony na sedm set dětských návštěvníků, kteří opět o výsledku losovali pomocí žetonů, které vhazovali do tří maňásků v podobě Kašpárka.

A právě hlavní putovní cenu těchto nejmenších diváků, „Turnovský drahokam“, si ze čtyřiadvacátého ročníku stejnojmenné regionální přehlídky loutkářských souborů pro Liberecký kraj a Český  ráj v neděli odvezla Jana Čapková.  Děti tak ocenily náš loutkářský soubor „Jakodivadlo Stružinec“ za inscenaci známé pohádky O kohoutkovi a slepičce.

Nezbývá, než aktérům úspěchu poděkovat za vzornou reprezentaci na této regionální úrovni a popřát jim úspěšnou obhajobu ocenění i napřesrok na jubilejním pětadvacátém ročníku přehlídky.

Likvidace Odpadů

Jako každoročně, tak i letos na jaře poskytne obec svým občanům ve spolupráci s fy. Ekosev možnost likvidace nebezpečných, velkoobjemových i elektroodpadů a kovů pomocí osvědčených rotujících kontejnerů. Po podzimní zkušenosti je tento časový rozvrh pro připravené více než dostatečný. Pro zájemce poskytujeme závazný přehled časů v jednotlivých lokalitách při sběrných dnech – sobotě 19. a neděli 20.dubna a sobotě 26. dubna:

 

Časový rozvrh pro jarní rotující kontejnery v r. 2014

 
                                                   Následující víkend  
So  19. dubna 2014                                         Stanoviště Ne  20.dubna 2014                   So 26. dubna 2014  
 
       9,00 – 9,15 hod Pohoří u vrtu   11,30 – 11,45 hod                   11,30 – 11,45 hod  
       9,15 – 9,30 hod Pohoří u Dostálů   11,15 – 11,30 hod                   11,15 – 11,30 hod  
    9,30 – 10,00 hod Stružinec u rybníka   10,45 – 11,15 hod                   10,45 – 11,15 hod  
  10,00 – 10,30 hod Stružinec u školy   10,15 – 10,45 hod                   10,15 – 10,45 hod  
  10,30 – 11,00 hod Stružinec pod Hůrkou     9,45 – 10,15 hod                    9,45 – 10,15 hod  
  11,00 – 11,15 hod Bezděčín u kapličky       9,30 – 9,45 hod                    9,30 – 9,45 hod  
  11,15 – 11,30 hod Tuhaň u Tuhaňky       9,15 – 9,30 hod                    9,15 – 9,30 hod  
  11,30 – 11,45 hod Tuhaň u bývalé fy. Krejto       9,00 – 9,15 hod                    9,00 – 9,15 hod  
 
 

Možnost odevzdat NO, OO, elektro, železný šrot…

 

Nepřijímají se odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné!

 

 

 

Místní poplatky obci

I letos s dostatečným předstihem upozorňujeme občany, že splatnost poplatků (pes, odpady) je i letos do konce května. Výše poplatku dle OZV obce se pro letošek nemění a je stanovena za prvního psa na 150.- Kč a každého dalšího na 200.-Kč, za odpady na 400.- Kč na obyvatele (rekreační objekt) a rok. Na základě těchto OZV a nového daňového řádu může obecní úřad jako správce poplatků zvýšit tento až na trojnásobek v případě, že nebude zaplacen včas.

Občanům, využívajícím kontakt s OÚ elektronickou poštou, bude výzva k úhradám zaslána e-mailem v průběhu měsíce dubna.

Zároveň upozorňujeme na termín  dalšího odečtu spotřebované vody na konci dubna. Do této doby by měli mít všichni odběratelé uhrazeno vodné z podzimního odečtu k zamezení kumulace plateb.

 

 

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční jarní besedu, která se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna  od 18 hod. v sále obecní tělocvičny u rybníka. Na programu budou ve zkratce informace o hospodaření obce v loňském roce, seznámení s rozpočtem a akcemi plánovanými na letošní rok, naopak velký prostor bude věnován Vašim námětům a postřehům v plodné a aktuální diskusi.

 

Pálení čarodějnic

TJ Sokol Stružinec zve touto cestou děti i dospělé poslední dubnový večer na tradiční „pálení čarodějnic“ do areálu fotbalového hřiště. Věřím, že tuto každoroční pořádanou akci TJ nepokazí výkyv v prozatím příznivém počasí. Ani letos nebude chybět každoroční výborné občerstvení z udírny i ostatní pochoutky z kiosku, včetně studených a teplých nápojů. Začátek je v 19 hod, k zapálení ohně dojde po setmění, cca v 19.45 hod.

 

Blahopřání

V dubnu oslaví svá významná životní jubileum paní Jaroslava Vrkoslavová z Tuhaně a paní Jarmila Dufková, , Hana Podzimková, Věra Vaistauerová, Lidmila Vávrová ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!