1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: neinvestiční náklady na žáky ve II. pololetí – Lomnice n. Pop. = 95.186,-Kč, Semily = 3.841,-Kč, zvýšení průtočnosti Královského potoka = 1.680,-Kč, komunikátor k čerpadlům ve vodárně =3.873,-Kč, úprava branky u ZŠ = 2.340,-Kč, úprava topení v kampeličce = 4.463,-Kč, výměna bojleru na OÚ = 8.279,-Kč, 3x úplné rozbory vody (Stružinec, Pohoří, Tuhaňka) = 30.600,-Kč

2.) ZO bylo informováno o malém zájmu o pořádaný zájezd do Bránického divadla. Nenaplnění kapacity rezervovaných míst si vyžádá doplatek na dopravu ve výši cca 6.000,-Kč

3.) ZO schválilo žádost p. Martina Fišera z Chuchelny o pokračování Auto-moto -trhů v Tuhani v roce 2013 za stejných podmínek jako doposud

4.) ZO schválilo mimořádný příspěvek pořadatelům vánočního turnaje v nohejbalu formou proplacení pronájmu sportovní haly v Lomnici n. Pop.

5.) ZO po projednání schválilo Strategický plán LEADER MAS Brána do Českého ráje a na tomto základě schválilo i přistoupení k Občanskému sdružení MAS Brána do Českého ráje.

6.) ZO po projednání schválilo Závazná kritéria pro zařazení dítěte do mateřské školy ve Stružinci, vypracované ředitelkou naší ZŠ a MŠ

7.) ZO stanovilo kompetenci starosty obce k provedení rozpočtového opatření k 31.12. 2012 v rozsahu do výše 50.000,-Kč, jimiž dochází ke změně závazných ukazatelů rozpočtu obce

8.) ZO schválilo rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na začátek příštího roku

9.) ZO sestavilo inventarizační komisi ve složení Klikar, Vávra, Hendrych k provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2012

10.) ZO schválilo uzavření OÚ během vánočních svátků v úředních dnech  31. 12. 2012 a 2.1. 2013

11.) ZO se zabývalo projeveným zájmem ze strany některých občanů o vyhrnování sněhu nad obvyklý rámec i na soukromých pozemcích za úplatu. Pro obec připadá do úvahy pouze forma nevratného paušálního příspěvku uhrazeného předem na celou zimní sezónu, který by byl dle názoru ZO zdrojem velkých problémů. Individuální požadavky k této placené nadstandardní službě je schůdnější řešit nikoliv s obcí, ale přímo s firmou ZEOS