1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: nový kříž na tuhaňském hřbitově = 11.117,-Kč, 2x betonové poklopy na vodovodní šachty na „Kolářáku“ = 830,-Kč, likvidace 4,263 t odpadů podzimními „rotujícími“ kontejnery = 28.106,-Kč, smluvní náklady na stavební dozor a inženýring  fy. ING Komplet s.r.o. = 29.079,-Kč, dotační nákup nových pneumatik na hasičskou IFU = 35.051,-Kč (podíl obce = 14.847,-Kč)                                                                2.) ZO bylo informováno o dokončené dotační stavbě zateplení budovy OÚ. Byla vystavena poslední faktura zhotovitelem-fy. OBIS s.r.o. za říjen ve výši 849.022,-Kč, čímž byla dodržena celková smluvní cena za dílo ve výši = 2 334.340,-Kč vč. DPH. Zároveň ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu ŽP ve výši způsobilých výdajů stavby, tj. = 2 307.416,70 Kč

3.) ZO po projednání schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Lb kraje na rok 2014 v loňské výši 90,-Kč/obyvatele, tj. 64.890,-Kč/rok

4.) ZO bylo seznámeno s dokončením výměny 8 ks svítidel VO úsporným 35W LED osvětlením v úseku od „Váhy“ pod ZŠ za 63.715,-Kč. Tato investice byla podpořena částkou 27.473,-Kč z dotačních prostředků, které získal MR Pojizeří z rozpočtu KÚ

5.) ZO se dohodlo na termínu tradiční podzimní Besedy s občany, a to ve čtvrtek  28.11. 2013 od 1800 hodin v obecní tělocvičně

6.) ZO odmítlo nabídku pojišťovny právní ochrany DAS pro územní samosprávy za 12.870,-Kč/rok pro malou pravděpodobnost jejího využití

7.) ZO schválilo nákup nového el. sporáku do nájemního bytu v č.p. 112

8.) ZO schválilo Obchodní smlouvu s fy. ZEOS na zimní údržbu obecních cest. Cena za údržbu na nadcházející zimu zůstává na loňských 170,- Kč    za 1/4 hod práce bez DPH, tj. 823,-Kč/hod vč. DPH

9.) ZO bylo informováno o přípravných pracích k realizaci chodníku od samoobsluhy k rybníku. Po provedeném geometrickém zaměření budoucí trasy chodníku je na řadě místní šetření s pochůzkou v terénu s projektanty k výběru vhodného technického řešení před zpracováním dokumentace k územnímu rozhodnutí